Tänään juhlitaan viittä eri YK: n kansainvälistä päivää

Lähde: Flickr / Allison Stillwell Young / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Lähde: Flickr / Allison Stillwell Young / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

21.3.2014 – Tänään YK:ssa vietetään viittä eri kansainvälistä päivää. Maailman runouden päivän ja Kansainvälisen rotusyrjinnän poistamisen päivän ohella tänään vietetään myös kolmea suhteellisen uutta päivää: Kansainvälistä nowruz-päivää, Kansainvälistä Downin syndrooma-päivää sekä maailman metsäpäivää.

Lähde: Nowruz dansare i Astana. Flickr / Ken and Nyatta / 2.0 Generic (CC BY 2.0)Kansainvälinen nowruz-päivä lisättiin YK:n kalenteriin yleiskokouksessa vuonna 2010. Nowruz on uuden vuoden juhla, joka on saanut alkunsa yli 3000 vuotta vanhasta persialaisesta perinteestä. Nowruz merkitsee kevään ensimmäistä päivää (sana itsessään tarkoittaa ” uusi päivä”) ja sitä viettää yli 300 miljoonaa ihmistä ympäri maailman. Nowruz on kevään juhla, joka symboloi keskinäistä kunnioitusta ja korostaa naapuruuden sekä rauhan ihanteita. ”Toivon, että tänä päivänä kaikki ihmiset voisivat pohtia luonnon kauneutta, lupauksia tulevalle keväälle sekä kulttuurin voimaa rauhan edistämisessä”, sanoi YK: n pääsihteeri Ban Ki-moon .

Vuoden kuluttua Nowruz-päivän lisäämisestä YK:n kalenteriin, sai kalenterin myös toisen kansainvälisen päivän, nimittäin Kansainvälisen Downin syndrooma-päivän. Tämän päivän tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta Downin oireyhtymästä. Monille ihmisille Down on edelleenkin täysin tuntematon asia ja tietoisuus siitä, miten Down vaikuttaa omaisten elämään, on hyvin vähäistä. Harva tietää, että monet Downin oireyhtymän omaavista voivat työskennellä, selviytyä arjen haasteista, tavata ystäviään ja viettää jokapäiväistä elämää lähes tavalliseen malliin.

Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä, tänään juhlitaan myös maailman metsiä. YK kannustaa kaikkia jäsenvaltioitaan toteuttamaan lisätoimenpiteitä, joilla voitaisiin vaalia metsiä ja edistää kestävää metsätaloutta. Metsät peittävät yli kolmannesosan maapallon pinta-alasta ja ovat keskeisessä asemassa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Noin 1,6 miljardia ihmistä ja 2000 alkuperäiskansaa – puhumattakaan eläinten ja kasvien elämän monimuotoisuudesta – ovat riippuvaisia metsistä toimeentulonsa turvaamiseksi. Tästä huolimatta metsäkato lisääntyy maailmalla hälyttävään tahtiin.

Maaliskuun 21. on päivä, jolloin voimme juhlia alkavaa kevättä, luonnon, kulttuurien sekä ihmisten monimuotoisuutta sekä kunnioittaa kaikkia läheisiämme heidän kromosomien lukumäärästänsä riippumatta.