Tänään vietetään kansainvälistä maailman alkuperäiskansojen päivää

Kuva: UN Photo/Devra Berkowitz

Kuva: UN Photo/Devra Berkowitz

9.8.2014 – Tänään vietetään kansainvälistä maailman alkuperäiskansojen päivää. Vuoden 2014 kansainvälisenä teemana on ”Kurotaan kuilua pienemmäksi: pannaan toimeen alkuperäiskansojen oikeuksia”.

Tämän vuoden teema pyrkii tuomaan esiin alkuperäiskansojen oikeuksien täytäntöönpanon merkitystä erilaisten ohjelmien ja menettelyjen avulla, niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Kansainvälisen alkuperäiskansojen päivän tarkoituksena on muistuttaa, kuinka tärkeää on parantaa näiden kansojen taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia mahdollisuuksia ylläpitää perinteitään ja elinkeinoaan.

creative-commons---norske-samers-riksforbund3Euroopan unionin alueella saamelaiset ovat ainoa alkuperäiskansa. Saamelaiset ovat Euroopan pohjoisimmassa osassa asuva kansa, jonka asuttamaa aluetta Norjan, Ruotsin, Suomen ja Kuolan niemimaan alueella kutsutaan Saamenmaaksi. Saamelaisten asema alkuperäiskansana tunnustettiin Suomen perustuslaissa vuonna 1995, ja heillä on siitä lähtien ollut oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan sekä perinteisiä elinkeinojaan.

Suomessa saamelaiset ovat olleet huolissaan heidän yhtäläistämisestään Suomen pääväestön kanssa. Tämä vaikuttaa heidän perinteisiin elinkeinoihinsa kuten poronhoitoon. Usein saamelaisia kohdellaan kielivähemmistönä – mutta ei kansana. Käräjät ovat ainoa elin Suomessa, jotka voivat ilmaista saamelaisten virallisen näkemyksen heitä koskevissa asioissa.

Maailman alkuperäiskansojen konferenssi järjestetään ensimmäistä kertaa 22.–23. syyskuuta 2014. Kokous tarjoaa tilaisuuden jakaa näkökulmia sekä parhaiksi todettuja käytäntöjä alkuperäiskansojen oikeuksien toteuttamiseksi. Lisäksi tarkoituksena on pyrkiä saavuttamaa YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen tavoitteita.

Päivän kunnaksi julkaisemassa viestissään Ban Ki-moon toteaa: ”Juhlistakaamme ja tunnustakaamme alkuperäiskansojen arvoikkaita ja erilaisia identiteettejä ympäri maailman. Meidän tulee yhdessä tehdä töitä entistä kovemmin alkuperäiskansojen voimaannuttamiseksi sekä tukeaksemme heidän pyrkimyksiään. Kehotankin kaikkia kumppaneitamme liittymään YK.n työhön heidän oikeuksiensa puolustamiseksi ja edistämiseksi.”

YK:n yleiskokous julisti joulukuussa 1994 elokuun 9. päivän kansainväliseksi maailman alkuperäiskansojen päiväksi. Kaikki Pohjoismaat ovat osa Arktista neuvostoa, jossa alkuperäiskansoilla on pysyvä edustus.

UNRICin aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Kansa ilman kieltä on kuin kajakki ilman nahkaa
Saamelaiset omasta perspektiivistään
Pohjois-Euroopan saamelaiset – yksi kansa, neljä maata