Tänään vietetään Maailman autismitietoisuuden päivää

Lähde: Kafe Soliel 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

Lähde: Kafe Soliel 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

2.4.2014 – Tänään YK:n Maailman autismitietoisuuden päivää. Autismilla kirjolla viitataan laaja-alaisiin kehityshäiriöihin, kuten Aspergerin ja Kannesin oireyhtymiin. Autismi johtuu neurologisesta sairaudesta, joka vaikuttaa aivojen toimintaan ja se tulee ilmi ensimmäisen kolmen elinvuoden aikana. Oireyhtymävoidaan löytää aikuisilta sekä lapsilta sukupuolesta, sosioekonomisesta asemasta tai etnisestä taustasta riippumatta. Autismia esiintyy kaikilla maailman alueilla ja sen vaikutukset lapsiin, heidän perheisiinsä ja yhteiskuntiin ovat valtavat.

Kalevassa viime viikolla julkaistun artikkelin mukaan autismitapausten määrä on nopeassa kasvussa Yhdysvalloissa. Tuoreen raportin mukaan joka 68. lapsi diagnosoidaan autistiseksi Amerikassa, kun vielä neljä vuotta sitten joka 88. lapsella todettiin autismia. Syytä yleistymiseen ei tiedetä, sillä viranomaisten mukaan diagnosoinnin kriteerit eivät ole muuttuneet. Autismi- ja Aspergerliitto ry:n mukaan autismin kirjoon kuuluu Suomessa noin 54 000 ihmistä, ja heistä autistisia on noin 11 000.

Autismitietoisuuden päivää vietetään samana päivää, kun YK:n päätöslauselma vuodelta 2007 julkaistiin. Kyseisen päivänä tarkoituksena on kerätä maailman huomiota autismille, maailmanlaajuiselle oireyhtymälle, joka vaikuttaa kymmenien miljoonien ihmisten elämään. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimuksen tavoitteena on taata vammaisille henkilöille samat oikeudet kuin muillekin ihmisille. Autismitietoisuuden päivän päätöslauselma rohkaisee kaikkia YK:n jäsenvaltioita lisäämään toimia autismitietoisuuden lisäämiseksi. Samalla se kannustaa jäsenmaita aikaiseen diagnosointiin ja varhaiseen tautiin puuttumiseen.

Tämän vuoden autismitietoisuuden päivä on omistettu autismin mukanaan tuoman luovuuden juhlistamiselle. Maailman autismipäivän kunniaksi YK isännöi useita keskusteluja ja elokuvanäytöksiä, jotka edistävät autismitietoisuuden lisäämistä yhdessä monien yleishyödyllisten organisaatioiden kanssa. YK:n yhteistyökumppani ja vapaaehtoisjärjestö nimeltä ”Autismi puhuu” on käynnistämässä kampanjaa ”Light it with Blue” – kampanjaa. Kampanjan tavoitteena on saada tuhannet kaupungit sekä ikonit ja maamerkit, kuten Empire State Building sekä Sydenyn oopperatalo, sytyttämään sininen valo autismitietoisuuden lisäämisen kunniaksi.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon sanoo autismitietoisuuden päivän viestissään, että yhteiskunnan mittapuuna voidaan pitää sitä, kuinka hyvin yhteiskunta huomioi ja arvostaa sen erilaisia jäseniä. Hän kehottaakin kansainvälistä yhteisöä ”osallistumaan kehityksen edistämiseen tukemalla koulutusohjelmia, työllistymismahdollisuuksia sekä muita toimia, jotka edistävät visiota kaikille yhteisestä maailmasta”.