Tarja Halonen tapasi YK:n yleiskokouksen puheenjohtajan Joseph Deissin

Tarja Halonen ja Joseph Deiss

Tarja Halonen ja Joseph DeissYK:n yleiskokouksen puheenjohtaja Joseph Deiss tapasi Suomen presidentin Tarja Halosen tällä viikolla. Tapaaminen järjestettiin ennen kuin kestävän kehityksen paneeli kertoi työstään yleiskokoukselle 16. maaliskuuta 2011. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon perusti kestävän kehityksen korkean tason paneelin elokuussa 2011. Halonen toimii paneelin puheenjohtajana yhdessä Etelä-Afrikan presidentin Jacob Zuman kanssa.

Halonen tapasi New Yorkin vierailunsa aikana myös pääsihteeri Ban Ki-moonin, ja keskusteli hänen kanssaan sekä kestävän kehityksen paneelin työstä että Libyan tilanteesta.

Kestävän kehityksen paneelin dialogi yleiskokouksen kanssa tarjosi jäsenmaille mahdollisuuden keskustella paneelin johtajien ja jäsenien kanssa sekä jakaa omia näkemyksiään ja ehdotuksiaan. Kestävän kehityksen paneeli koostuu 22 arvovaltaisesta henkilöstä, jotka työskentelevät yhdessä laatiakseen kattavan suunnitelman siitä, miten luomme vähähiilisen, kestävän tulevaisuuden. Paneelin loppuraportti auttaa hallituksia tekemään olennaisia päätöksiä kestävän kehityksen suhteen.

Yleiskokouksen puheenjohtaja ilmaisi arvostuksensa Halosen ja muiden arvovaltaisten paneelijäsenten korvaamatonta työtä kohtaan.

Voit lukea lisää tapaamisesta ja kestävän kehityksen paneelin työstä täällä.