Tasavallan presidentti vuosituhattavoitteiden hengessä mukana

19. helmikuuta 2010

 

Presidentti Halonen painotti vierailullaan Kemissä, että köyhyyden torjunnassa lapset tulee asettaa etusijalle. Lasten oikeudet ja köyhyyden torjunta ovat myös tärkeä sektori YK:n vuosituhattavoitteissa. 

Kuva: tasavallan presidentin kanslia 

Presidentti Halonen sanoi puheessaan lasten elämän ja olosuhteiden parantamisen tulee olla keskeisellä sijalla köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnassa. Maakuntamatka Kemiin ja Tornioon avasi Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuoden, jonka suojelijana tasavallan presidentti toimii.

Presidentti Halosen mukaan on vakava asia, jos lapsiperheiden köyhyys ja syrjäytyneisyys hyväksytään itsestäänselvyytenä. Lapset ovat ”kansakunnan tulevaisuus”, mutta he ovat omina itsenäänkin arvokkaita ihmisiä. ”Erityisen huolestuttavaa on, että köyhyys kasvaa nopeimmin lapsiperheissä. Näiden joukossa se on kolminkertaistunut kymmenen viime vuoden aikana.”

Työttömyys on sekä yksityisen ihmisen että yhteiskunnan voimavarojen tuhlaamista, presidentti korosti puheessaan. Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumisen parhaita keinoja on pitää huolta työllisyydestä. ”Työ tarjoaa toimeentuloa. Se merkitsee monelle myös itsetuntoa, kumppanuutta ja kuulumista yhteisöön. Se antaa ihmiselle mahdollisuuden säälliseen elämään.”

 

Lähde: Tasavallan presidentin kanslia