“The World’s Women 2005: Progress in Statistics” – Erikoisraportti tilastoista, jotka koskevat maailman naisten asemaa

YK:n taloudellisten ja sosiaalisten asiain osasto DESA julkaisi tänään erikoisraportin ”The World’s Women 2005: Progress in Statistics”, joka käsittelee sukupuoliseen tasa-arvoon liittyvien tilastojen tilaa.

Raportti tarkastelee kuinka tietoa on saatavilla kansallisella tasolla, ja arvioi kuinka raportoinnissa on tapahtunut kehitystä vuodesta 1975 vuoteen 2003. Tieto perustuu raportteihin, joita 204 maan tilastoviranomaiset ovat tuottaneet kansainväliselle tilastojärjestelmälle.

Julkaisussa tarkastellaan väestöön, terveyteen, koulutukseen ja työhön liittyviä tilastoja. Myös uudempia aiheita – kuten naisiin kohdistuvaa väkivalta, köyhyys, valta ja päätöksenteko sekä ihmisoikeudet – käsittelevien tilastojen tilaa tarkastellaan raportissa.

Kunkin maan kapasiteetin tuottaa näitä tilastoja toivotaan paljastavan myös realistisen kapasiteetin, millä kyseinen maa voi tuottaa tilastoja, jotka koskevat sukupuoleen liittyviä vuosituhattavoiteindikaattoreja. Prosessin toivotaan auttavan paikantamaan alueet, joissa teknistä tukea tarvitaan eniten. Sukupuolista tasa-arvoa tutkivat asiantuntijat voivat myös käyttää raporttia työkaluna tilastojen parantamiseen.

Lisätietoja raportista, taustamateriaalia, jne:
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/wwpub.htm