Tiedotuskampanja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen juhlavuoden kunniaksi

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus, joka koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia. Sopimus täyttää 20 vuotta 20. marraskuuta 2009.

Juhlavuoden kunniaksi Suomen hallituksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma järjestää tiedotuskampanjan lasten oikeuksista yhteistyössä lapsiasiavaltuutetun ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Juhlavuonna järjestetään lisäksi useita tapahtumia yhdessä ministeriöiden ja järjestöjen kanssa. Tasavallan presidentti Tarja Halonen toimii juhlavuoden suojelijana.  

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan aikuisilla on velvollisuus kuunnella lapsen mielipidettä, ja jokaisella lapsella on oikeus osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan päätöksentekoon. Käytännössä tämä tarkoittaa mahdollisuutta ilmaista mielipiteensä. Jokaisella lapsella on myös oikeus tietää omia oikeuksiaan koskevasta sopimuksesta. Aikuisilla on velvollisuus tiedottaa lapsille tästä, valtiolla puolestaan on yleinen tiedotusvastuu sopimuksesta. Vastuu tiedottamisesta on jäänyt toistaiseksi pitkälti kansalaisjärjestöjen varaan. Hallituksen tiedotuskampanja pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen.

Tiedotuskampanja käynnistettiin 20. marraskuuta Helsingissä ”YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus 20 vuotta” -avausseminaarissa. Seminaariin osallistui yli 160 lapsen oikeuksia edistäviä järjestöjä ja tahoja, ja sen toteuttivat yhteistyössä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma, lapsen oikeuksia edistävät järjestöt, lapsiasiavaltuutettu, kirkkohallitus sekä kirkolliset palvelujärjestöt.  


(UN Photo/Martine Perret)