Toteutuvatko vuosituhattavoitteet? YK:n väliraportti julki

Puolivälissä vuoden 2015 takarajaa, selvää kehitystä on nähtävissä YK:n asettamien vuosituhattavoitteiden saavuttamisen suhteen. Kaiken kaikkiaan kuitenkin tavoitteiden saavuttaminen on kaukana onnistumisesta, YK:n raportti kertoo. ”Raportista käy ilmi, että suurimmassa osassa maapalloa onnistuminen on vielä mahdollista”, sanoi YK: pääsihteeri Ban Ki-moon. ”Toisaalta on selvää, että meillä on vielä hyvin paljon työtä jäljellä.”

YK:n vuonna 2000 järjestämässä huippukokouksessa käytännössä kaikki maailman maat sitoutuivat kahdeksan kehitystavoitteen toteuttamiseen. Tavoitelistalta löytyvät äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistaminen, koulutuksen järjestäminen, sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten aseman edistäminen, lapsikuolleisuuden vähentäminen, lisääntymisterveyden edistäminen, HIV/AIDSin, malarian ja muiden samankaltaisten sairauksien vastainen kamppailu, ympäristönsuojelu ja maailmanlaajuisen yhteistyön edistäminen kehitysyhteistyön alalla.

Huomattavaa edistystä on tapahtunut köyhyyden vähentämisessä, raportti toteaa, sillä alle dollarilla päivässä elävien ihmisten määrä on laskenut 32 prosentista 19:ään. Mikäli tämä suunta jatkuu, köyhyyden puolittaminen on mahdollista keskimääräisesti koko maailmassa sekä jopa kokonaan joillakin tietyillä alueilla.

Muusta positiivisesta kehityksestä raportti mainitsee lasten koulunkäynnin lisääntymisen sekä naisten osuuden kasvun politiikassa ja hallituksissa; tosin kehitys on kaiken kaikkiaan ollut hidasta. Lisäksi lapsikuolleisuus on vähentynyt maailmanlaajuisesti ja malarian vastainen taistelu on tehostunut huomattavasti. Niin ikään tuberkuloositapaukset ovat vähentyneet, tosin kehitys ei ole ollut tarpeeksi nopeaa, jotta asetettu tavoite kuolleisuuden puolittamisesta saavutettaisiin vuoteen 2015 mennessä. Kasvihuonekaasupäästöt lisääntyvät huolestuttavasti, mutta toisaalta edistystä tapahtuu koko ajan uusien teknologioiden kehittelyssä.

Tilastojen toinen puoli on kuitenkin paljon masentavampaa luettavaa.

Samaan aikaan kun köyhyys vähenee etelä- kaakkois- ja itä-Aasiassa, on se länsi-Aasiassa yli kaksinkertaistunut samalla ajanjaksolla. Samoin huolimatta joistakin edistysaskeleista Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, kyseinen alue on edelleen maailman köyhintä.

Yli puoli miljoonaa naista kuolee vuosittain raskauteen tai synnytykseen liittyviin komplikaatioihin, jotka olisi mahdollista hoitaa tai estää. AIDS-kuolemat lisääntyivät 2,2 miljoonasta vuonna 2001 viime vuoden 2,9 miljoonaan. Alipainoisten lasten lukumäärää ei olla saatu laskemaan. Puolelta kehitysmaiden asukkaista puuttuu mahdollisuus perustavanlaatuisten sanitaatiopalveluiden käyttöön. Lisäksi ilmastonmuutoksen katastrofaaliset vaikutukset tuntuvat jo monilla alueilla.

Talouskasvun mukanaan tuoman hyvinvoinnin epätasainen jakautuminen maapallolla on osasyy siihen, ettei tavoitteiden saavuttamisessa olla edistytty tämän paremmin, YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon kirjoittaa. Niin ikään joissakin maissa esimerkiksi aseellinen konflikti tai AIDS vaikeuttavat ponnisteluja saavuttaa vuosituhattavoitteet.
”Kehitysavun määrä ei ole lisääntynyt juuri lainkaan sitten vuoden 2004, mikä erityisesti tekee vuosituhattavoitteiden saavuttamisen mahdottomaksi jopa kehittyneemmissä maissa”, Ban kirjoittaa. Ainoastaan viisi kehitysavunantajaa on onnistunut saavuttamaan tai ylittämään kehitysavun määrälle asetetun tavoitteen: 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta. ”Poliittisten johtajien on kyettävä toimimaan nopeasti ja tekemään yhteistyötä tämän asian suhteen”, pääsihteeri toteaa.

YK:n talous- ja sosiaaliasioiden alipääsihteeri José Antonio Ocampo kuvasi raporttia kaikenkattavimmaksi arvioksi, mitä vuosituhattavoitteiden saavuttamisesta on laadittu.

Lisää aiheesta (in English): www.un.org/millenniumgoals