Tuhat päivää vuosituhattavoitteiden toteuttamiseen

MDG 1

MDG 1

5.4.2013 Vuosituhattavoitteet ovat olleet kaikkien aikojen suurin ja onnistunein ponnistus köyhyyden vähentämiseksi. Huhtikuun viidentenä on tuhat päivää jäljellä takarajaan, joka asetettiin niiden toteutumiselle.

Yhteisistä tavoitteista päätettiin vuonna 2000. Silloin suurempi joukko korkeita päättäjiä kuin koskaan aikaisemmin kokoontui Yhdistyneiden kansakuntien päämajaan ja asetti kahdeksan konkreettista tavoitetta, näiden joukossa muun muassa äärimmäisen nälän ja köyhyyden puolittaminen, peruskoulutuksen ulottaminen kaikille, tyttöjen tasa-arvo koulutuksessa, naisten voimaannuttaminen, tauteja ja ilmastonmuutosta vastaan taisteleminen sekä sanitaation parantaminen.

Tämä ei toki ollut ensimmäinen kerta kun suuria lupauksia kuultiin. Kyynisimmät odottivat, että vuosituhattavoitteet hylätään liian kunnianhimoisina. Sen sijaan tavoitteet ovat auttaneet maailmanlaajuisten ja kansallisten prioriteettien asettamisessa, toiminnan mobilisoimisessa ja merkittävien tulosten saavuttamisessa.

Viimeisen reilun vuosikymmenen aikana 600 miljoonaa ihmistä on noussut äärimmäisestä köyhyydestä, mikä tarkoittaa köyhien määrän puoliintumista. Ennätyksellisen usea lapsi käy peruskoulua, ja ensimmäistä kertaa tyttöjen ja poikien määrä koulutiellä on sama. Äitiys- ja lapsikuolleisuus ovat laskeneet. Malarian, HIV/AIDS:n ja tuberkuloosin kitkemiseen kohdennetut investoinnit ovat pelastaneet miljoonia ihmisiä. Afrikassa AIDS -kuolemat ovat vähentyneet kolmanneksella pelkästään viimeisen kuuden vuoden aikana.

Joidenkin tavoitteiden toteutumisen eteen täytyy kuitenkin vielä tehdä paljon työtä. Liian moni nainen kuolee edelleen synnytyksessä, vaikka meillä olisi mahdollisuus pelastaa heidät. Monen terveys on edelleen uhattuna, koska tarpeellinen sanitaatio ja puhdas, turvallinen vesi puuttuvat. Lisäksi eriarvoisuus kasvaa, ja moni jää syrjään kehityksen hyödyistä.

Neljän toimenpiteen avulla voimme nopeuttaa kehitystä ja tavoitteiden saavuttamista.

Ensimmäiseksi kansainvälisen yhteisön tulee panostaa enemmän niihin toimenpiteisiin, joilla on suurimmat kerrannaisvaikutukset. Esimerkiksi miljoona terveydenhoitajaa Afrikan syrjäisillä alueilla voi tehdä ihmeitä helposti estettävien äitiys- ja lapsikuolemien vähentämisessä. Suurempi panostus sanitaatioon, kaikkien turvattu pääsy perusterveydenhuollon pariin ja riittävät keinot HIV:n ja malarian taltuttamiseen näkyvät myös kehityksessä nopeasti.

Samoin kaikkien naisten ja tyttöjen tasa-arvoisen koulutuksen, terveydenhuollon, ravinnon ja työmahdollisuuksien turvaaminen on yksi parhaista keinoista edistää jokaisen vuosituhattavoitteen saavuttamista.

Toiseksi meidän tulee keskittyä kaikkein köyhimpiin ja haavoittuvaisimpiin maihin, joissa asuu tällä hetkellä noin 1,5 miljardia ihmistä. Näitä maita vaivaa yleensä ravinnonpuutteen, konfliktien, huonon hallinnon ja laajamittaisen järjestäytyneen rikollisuuden yhdistelmä. Siksi kyseisten maiden on kaikista vaikein kehittyä ponnisteluistaan huolimatta. Usea maa ei ole vielä saavuttanut yhtäkään vuosituhattavoitetta. Panostamalla Sahelin, Afrikan sarven ja Keski-Aasian kaltaisiin alueisiin edistämme samalla kertaa talouskehitystä, turvallisuutta ja rauhan rakentamista.

Kolmanneksi meidän tulee pitää rahalliset lupauksemme. On väärin, että köyhimmät ja haavoittuvaisimmat kärsivät eniten, kun budjeteista ei pidetä kiinni. Tällainen toiminta on moraalisesti arveluttavaa eikä hyödytä avunantajaa tai sen saajaa. Taloudellisesti tiukoista ajoista huolimatta moni maa on ollut esimerkillinen lupaustensa pitämisessä. Lisäksi uusia kumppaneita on tullut mukaan nousevien talouksien joukosta.

Viimeiseksi tuhannen päivän merkkipaalun tulee innoittaa maailmanlaajuista liikettä hallituksista ruohonjuuritasolle. Kaikkien tasojen ja toimijoiden osallistuminen on ollut erityisen tärkeää vuosituhattavoitteiden kannalta. Meidän tulee myös hyödyntää uusia teknologioita ja sosiaalista mediaa, jotka eivät olleet käytössämme kun tavoitteet asetettiin.

Vuosituhattavoitteet ovat osoittaneet, että yhteisesti asetetut maailmanlaajuiset tavoitteet voivat toimia. Ne voivat inspiroida, yhdistää ja saada ihmiset toimimaan. Ne myös kannustavat innovaatioihin ja voivat muuttaa maailmaa.

Onnistuminen seuraavien tuhannen päivän aikana ei ainoastaan paranna miljoonien elämänlaatua, vaan se myös antaa pontta vuoden 2015 jälkeisten kestävien kehitystavoitteiden suunnitteluun.

Kaikkea ei tulla saavuttamaan. Silti uusiin haasteisiin tarttuessamme näyttävät vuosituhattavoitteet sen, että kun poliittista tahtoa löytyy, niin äärimmäisen köyhyyden poistaminen on mahdollista.

Annetaan siis kaikkemme hyvän puolesta seuraavien tuhannen päivän aikana.

—————-

Kirjoittaja Ban Ki-moon on Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri