Fremtidens toppmøte
22.-23.9.2024
YK:n tulevaisuushuippukokous
Monenvälisiä ratkaisuja parempaan huomiseen

Ensimmäinen luonnos tulevasta sopimuksesta

Huippukokouksen keskusteluja välittävät maat Saksa ja Namibia esittävät ensimmäisen luonnoksen tulevasta sopimuksesta. Luonnoksen on tarkoitus toimia tämän vuoden hallitustenvälisten neuvottelujen lähtökohtana. Lopullisena tavoitteena on hyväksyä kunnianhimoinen, ytimekäs, toimintaan suuntautunut sopimus tulevaisuutta varten YK:n päätöslauselman 76/307 mukaisesti.


TULEVAISUUSSOPIMUKSEN ENSIMMÄINEN LUONNOS [PDF]

KUTSU ENSIMMÄISTÄ SOPIMUSLUONNOSTA KOSKEVIIN NEUVOTTELUIHIN

KUTSUT SUUREILLE RYHMÄLLE, MUILLE SIDOSRYHMÄLLE JA KANSALAISYHTEISKUNNALLE: ENSIMMÄINEN LUONNOS

Kuinka voit osallistua

  • YK:n tulevaisuuden huippukokous: Lue lisää siitä, kuinka organisaatiosi, ryhmäsi tai verkostosi voi osallistua huippukokoukseen
  • Ensimmäisen luonnoksen valmistelu: Katso suurempien ryhmien, kansalaisyhteiskunnan ja muiden sidosryhmien kirjalliset huomautukset
  • Julistus tulevista sukupolvista: Lue lisää siitä, miten voit osallistua julistuksen työhön

Miksi huippukokous on tärkeä

Maailma ei ole tarpeeksi hyvällä tiellä saavuttaaksemme niitä tavoitteita, jotka olemme jo asettanut itsellemme. Emme myöskään tartu uusiin haasteisiin tai mahdollisuuksiin. 

Kehityksen nopeus ja monimutkaisuus ovat kiihtyneet nopeammin kuin järjestelmämme yhteistyöhön ja ratkaisujen mukauttamiseen. 

Edut ja edistymismahdollisuudet jakautuvat epätasaisesti, suurin osa väestöstämme jää pois. 

Riskit ja uhat esiintyvät myös epätasaisesti ja vaikuttavat suhteettoman paljon haavoittuvimpiin. 

Äärimmäinen köyhyys ja nälkä ovat todellisuutta. Maailmanlaajuiset päästöt ovat jo ihmiskunnan historian korkeimmillaan, kuten myös pakenevien ihmisten määrä. Ilmastouhat, konfliktit, ruoan saatavuus, joukkotuhoaseita, pandemiat ja terveyskriisit sekä uusiin teknologioihin liittyvät riskit lisääntyvät. 

Yksinkertaisempiin, hitaampiin yhteyksiin suunniteltu monenvälinen johtaminen ei ole riittävän yhteensopiva nykypäivän monimutkaisen, tiiviisti toisiinsa liittyvän ja nopeasti muuttuvan maailman kanssa. 

Huippukokous on tilaisuus muuttaa suuntaa. 

Mikä on YK:n tulevaisuushuippukokous?

Huippukokous on korkean tason tapahtuma, jossa maailman johtajien odotetaan luovan uutta kansainvälistä yhteisymmärrystä siitä, kuinka luomme paremman nykyisyyden ja turvaamme tulevaisuuden. 

Tämä mahdollisuus on ainutlaatuinen sukupolvellemme ja se tarjoaa mahdollisuuden korjata vahingoittunut luottamus ja osoittaa, että kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan tehokkaasti vastata haasteisiin, joita kohtaamme tänään, samoin kuin haasteita, jotka ovat nousseet esiin viime vuosina tai ovat vielä näköpiirissä. 

Löydämme jo tänään vastauksen kysymykseen ”mitä” monien jo olemassa olevien sopimusten ja sitoumusten muodossa, alkaen YK:n peruskirjasta ja YK:n ihmisoikeusjulistuksesta, vuoden 2030 toimintaohjelmasta, Pariisin sopimuksesta, Addis Abeban toimintaohjelmasta ja monista muista. 

YK:n tulevaisuuden huippukokouksessa tarkastellaan ”miten” – miten toimimme paremmin yhdessä saavuttaaksemme edellä mainitut pyrkimykset ja tavoitteet? Miten vastaamme paremmin nykyhetken tarpeisiin samalla kun valmistaudumme tulevaisuuden haasteisiin? 

Kohti tulevaa sopimusta

Huippukokouksella on kaksi tarkoitusta: vauhdittaa ponnisteluja nykyisten kansainvälisten sitoumustemme täyttämiseksi ja ryhtyä konkreettisiin toimiin vastataksemme uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 

Tämä saavutetaan tulevaisuuden sopimukseksi kutsutun toimintasuuntautuneen loppuasiakirjan avulla. 

Maat neuvottelevat ja hyväksyvät sopimuksen ennen syyskuun 2024 huippukokousta ja sen aikana. 

Tuloksena on maailma – ja kansainvälinen järjestelmä – joka on paremmin varusteltu vastaamaan kohtaamiimme haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa, koko ihmiskunnan ja tulevien sukupolvien vuoksi. 

Mikä on YK:n tulevaisuushuippukokouksen tausta?

Ehdotus tulevasta huippukokouksesta juontaa juurensa mietinnöstä Our common agenda, eli yhteinen agendamme. Raportti oli YK:n pääsihteerin vastaus jäsenvaltioiden pyyntöön ideoista vastata paremmin nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. 

Yhteistä asialistaa koskevassa mietinnössä vaadittiin uutta luottamusta ja solidaarisuutta kaikilla tasoilla – kansojen välillä, rajojen yli ja sukupolvien välillä. Mietinnössä vaadittiin poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten järjestelmien perusteellista uudelleenarviointia, jotta ne toimisivat oikeudenmukaisemmin ja tehokkaammin useammille ihmisille. Raportissa suositeltiin myös monenvälisen järjestelmän vastaavaa uudistamista, jolloin tuleva huippukokous on ratkaiseva hetki sopia tärkeimmistä tarvittavista parannuksista. 

Jäsenmaat sopivat pitävänsä huippukokouksen syyskuussa 2024. He olivat myös yhtä mieltä siitä, että huippukokouksessa saavutetaan tuloksia – tulevaisuutta koskeva sopimus. 

He kiteyttivät huippukokouksen ja sopimuksen tarkoituksen: 

  • vahvistaa YK:n peruskirjan,
  • elvyttää monenvälisyyttä,
  • lisätä tapoja, jolla olemassa olevat sitoumukset tehdään,
  • sopia ratkaisuista uusiin haasteisiin ja
  • palauttaa luottamus.

Miten tulevaisuushuippukokous edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista?

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen on liian hidasta. 

Tuleva huippukokous luo paremmat edellytykset Agenda 2030:n toteuttamiselle. 

Lisäksi se rakentuu työhön, joka muodosti vuoden 2023 SDG-huippukokouksen tuloksen. 

Lisäksi se parantaa kansainvälistä yhteistyötä, mikä puolestaan ​​johtaa siihen, että pystymme ratkaisemaan ongelmia yhdessä. 

Pystymme hyödyntämään uusia mahdollisuuksia useamman ihmisen hyödyksi ja löydämme tapoja hallita riskejä tehokkaammin. 

Jokaisella pääsihteerin tulevan huippukokouksen aikana neuvottelua varten esittämällä ehdotuksella on konkreettisia seurauksia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.