Tulevaisuuden kehitysagenda herättää keskustelua

Photo: UN Photo/Amanda Voisard

Photo: UN Photo/Amanda Voisard

26.9.2013 – Vuoden 2015 jälkeinen kehitysagenda oli esillä useissa puheenvuoroissa YK:n yleiskokouksessa keskiviikkona. Jäsenvaltiot olivat yhtä mieltä siitä, että on erittäin tärkeää määritellä kunnianhimoinen ja kattava kehitysagenda vuoden 2015 jälkeiselle ajalle. Yleiskokouksessa puhuneet johtajat lähestyivät kysymystä kiinnostavasti eri näkökulmista.

Viron presidentti Toomas Hendrik Ilves korosti internetin ja tietotekniikan merkitystä kehityskysymyksissä. ”Kestävän kehityksen merkittävin tekijä on inklusiivinen ja vastuullinen talouspolitiikka”, Ilves sanoi. Hänen mukaansa modernit tietotekniikkaratkaisut ovat keskeisessä roolissa talouskasvun helpottamisessa sekä paremman hallinnon ja julkisten palveluiden luomisessa. Presidentin mukaan teknologiaa hyödyntämällä voidaan edistää työllisyyttä, hallinnon läpinäkyvyyttä ja kansalaisyhteiskunnan osallistumismahdollisuuksia.

Latinalaisen Amerikan poliittiset johtajat muistuttivat puheenvuoroissaan, että lisääntyvä eriarvoisuus ja epäreilu talouspolitiikka estävät YK:n peruskirjassa määriteltyjen oikeuksien toteutumisen yhteiskunnan marginaaleissa eläville.

”Olemme syvästi huolissamme ympäristön heikkenevästä tilasta, joka vaikuttaa etenkin haavoittuvaisten ryhmien turvallisuuteen”, tarkensi Perun presidentti Ollanta Humala Tasso. ”Meidän on nostettava tasa-arvo toimintamme ytimeen. Kasvun ei tule olla tavoite itsessään, vaan väline tavoitteiden saavuttamiseksi.”

Tadzhikistanin pääministeri Oqil Oqilov korosti vesiresurssien ja niiden hallinnan tärkeyttä. Tällä hetkellä 700 miljoonaa ihmistä elää ilman kunnollista juomavettä ja 2.5 miljardia ilman kunnollista sanitaatiota. ”On selvää, että vesiresurssit ovat keskeisessä osassa vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa. Onnistumisemme köyhyyden vastaisessa taistelussa riippuu vesiresurssien järkevästä hallinnasta”, Oqilov summasi.