Tummia pilviä ilmastokokouksen yllä

firures

firures

27.11.2012 Tuhannet hallitusten edustajat, kansainväliset organisaatiot ja kansalaisyhteiskunnan jäsenet ovat kokoontuneet Qatarin pääkaupunkiin Dohaan Yhdistyneiden kansakuntien ympäristökokoukseen. Kymmenpäiväiseen kokoukseen osallistuvat 195 YK:n ilmastonmuutoskonventin (UN Framework Convention on Climate Change UNFCCC) jäsentä.

Viime viikolla julkaistun Maailmanpankin tutkimuksen mukaan maailmaa uhkaa lämpötilan nouseminen neljällä asteella tämän vuosisadan loppuun mennessä. Viime viikolla julkaistiin myös YK:n ympäristöohjelman (UNEP) Emissions Gap -raportti, jossa todettiin, että alle 2 asteen lämpötilanousun takaavien päästövähennysten ja valtioiden tämänhetkisten sitoumusten välissä oleva kuilu levenee entisestään, sen sijaan että sitä kurottaisiin umpeen.  

Konferenssin avauspuheenvuorossaan UNFCCC:n pääsihteeri Christiana Figueres painotti, että valtiot voivat yhä muuttaa tämän kehityksen suunnan, jos ne päättävät toimia. Tietotaito, teknologia ja mahdolliset toimintasuunnitelmat päästöjen vähentämiseksi ovat jo valtioiden saatavilla. Aika on kuitenkin loppumassa.

”Asiantuntijoiden analyysit osoittavat kerta toisensa jälkeen, että meidän on mahdollista pysyä oikealla kurssilla ja toimenpiteisiin ryhtyminen nyt on turvallisempaa ja halvempaa kuin asioiden viivästyttäminen.  Viimeisen kolmen vuoden aikana toimintasuunnitelmat ja konkreettiset toimet kohti kestävämpää, puhtaan energian tulevaisuutta ovat lisääntyneet nopeammin kuin koskaan ennen. Mutta ovi edessämme on sulkeutumassa, koska emme yksinkertaisesti tee riittävän paljon riittävän nopeasti. Dohan on oltava osa pitkäkestoista ratkaisua.”

Viime vuoden Durbanin ilmastokokouksessa 194 UNFCCC:n jäsentä hyväksyivät ilmastosopimuksen, johon kuuluu kaikkia jäsenmaita koskeva uuden protokollan tai oikeudellisen instrumentin luominen, Kioton sopimuksen toinen sitoumuskausi sekä kehitysmaita auttavan Vihreän ilmastorahaston perustaminen.