Tuore raportti YK:n vuosituhatavoitteista: kehitystä on tapahtunut, mutta kaikkein köyhimpien tilanne on edelleen huono

7.heinäkuuta 2011: YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi on otettu monta tärkeää askelta, mutta erityisesti maailman köyhimpien tilanne on pysynyt huonona.

YK:n vuosituhatraportti vuodelle 2011 julkaistiin tänään Genevessä YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin toimesta. Raportin mukaan edistystä on tapahtunut vuodesta 2000, jolloin asetettiin tavoitteeksi muun muassa köyhyyden, nälänhädän, lukutaidottomuuden ja sairauksien vähentäminen.

”Mittaukset osoittavat äitiyskuolemien vähentyneen, naisten mahdollisuudet ovat parantuneet, puhtaan juomaveden saanti on parantunut ja monia ihmisiä on saatu pelastettua tappavilta taudeilta”, sanoo Ban Ki-moon. ”Haasteena on edelleen haavoittuvaisimpien suojelu kriiseiltä, kuten konflikteilta, luonnonkatastrofeilta ja ruuan ja energian hintojen nousulta”, kommentoi YK:n pääsihteeri.

Kehitys on kuitenkin ollut epätasaista. Raportti osoittaa, että on yhä liikaa ihmisiä, jotka ovat avuntarpeessa. Suuria eroja löytyy parannuksista huolimatta, niin maiden välillä, kuin maiden sisällä. Taloudellisesti huonoimmassa asemassa olevilla on erittäin vaikeaa. Tilanne on erityisen haastava myös ihmisillä, jotka ovat epäedullisessa asemassa sukupuolen, iän, vammaisuuden tai etnisyyden takia. Erot kaupunkien ja maaseudun asukkaiden välillä ovat edelleen pelottavan suuret.

Vuosituhattavoitteiden raportissa korostetaan onnistumisia. Raportti osoittaa, että kehitysmaissa on talouskasvun ja kohdennettujen toimien avulla saatu paljon aikaan. Taloudellisen tuen lisääntyminen on johtanut merkittävien sovellusten toteuttamiseen, kuten HIV/AIDS:in hoitoon.

”Tästä vuoteen 2015 saakka, täytyy varmistaa , että lupaukset, jotka on annettu myös pidetään”, sanoo Ban Ki-moon. ”Kestävä kehitys on välttämätöntä, jotta vuosituhattavoitteet voidaan saavuttaa. Ekosysteemejä ja luonnonalueita on suojeltava. YK:n kestävän kehityksen konferenssi Rio+20, joka pidetään kesäkuussa 2012, tarjoaa mahdollisuuden edistysaskeleiden ottamiselle”, sanoo YK:n pääsihteeri.

Raportissa mainittuja merkittäviä edistysaskeleita

·        Maailman köyhyyden puolittaminen vuoteen 2015 mennessä on mahdollista.  Maailmanlaajuisen köyhyysasteen odotetaan tippuvan alle 15 prosenttiin viimeaikaisista talous-, ruoka- ja energiakriiseistä huolimatta. Tämä on reilusti yli tavoitteen, joka on 23 prosenttia.

·        Köyhimmissä maissa on saatu aikaan paljon koulutuksen saralla. Esimerkiksi Burundi, Madagaskar, Ruanda, Samoa, Sao Tome ja Principe, Togo ja Tansania ovat saavuttaneet, tai lähes saavuttaneet, yhden vuosituhattavoitteista: peruskoulutuksen takaamisen kaikille lapsille.

·        Alle viisivuotiaitten lasten kuolleisuus on vähentynyt 12.4 miljoonasta (vuonna 1990) 8.1 miljoonaan (vuonna 2009), eli joka päivä tapahtuu lähes 12 000 lapsikuolemaa vähemmän.

·        Rahoituksen lisääntyminen on vähentänyt malariakuolemia 20 prosenttia maailmanlaajuisesti – 985 tuhannesta (vuonna 2000) 781 tuhanteen (vuonna 2009).

·        Uudet HIV-tartunnat ovat vähentyneet tasaisesti. Vuonna 2009, noin 2.6 miljoonaa ihmistä sai HIV tartunnan, mikä on 21 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1997, joka oli huippuvuosi uusien tartuntojen määrässä.

·        Antiretroviraalilääkitystä HIV- tai AIDS-tartuntoihin saaneiden määrä on kasvanut 13-kertaiseksi vuosien 2004 ja 2009 välillä lisärahoituksen ja laajennettujen ohjelmien ansiosta.

·        Vuosien 1990 ja 2008 välillä noin 1.1 miljardia ihmistä kaupungeissa ja 723 miljoonaa ihmistä maaseudulla on päässyt nauttimaan paremmasta juomavedestä.