Tutkimus: Kansallinen lainsäädäntö luo pohjan globaalille ilmastosopimukselle

Photo: UN Photo/Logan Abassi

Photo: UN Photo/Logan Abassi

27.2.2014 – Kansallinen lainsäädäntö luo pohjan kansainväliselle ilmastosopimukselle, esitetään tänään julkaistussa 66 valtion kansallista ilmastolainsäädäntöä käsittelevässä tutkimuksessa.

Global Legislators Organisation (GLOBE) –järjestön ja London School of Economics:in alaisen Grantham Research Institute -tutkimuslaitoksen laatimassa tutkimuksessa käsiteltiin 66 valtiota, joiden joukossa oli sekä kehitysmaita että teollisuusmaita. Tutkimuksen valtiot tuottavat 88 prosenttia maailman kasvihuonepäästöistä.

Tutkimuksen kirjoittajien mukaan kansallinen lainsäädäntä on avainasemassa vuonna 2015 Pariisissa järjestettävien ilmastoneuvotteluiden (COP) onnistumisen kannalta.

Tutkimuksen mukaan 64:ssä 66 tutkitusta valtiosta on tapahtunut edistystä energiaan ja ilmastoon liittyvässä lainsäädännössä. Vaikka maiden käytännöt ja motiivit vaihtelevat, energiatehokkuus on parantunut, resurssien käyttö tehostunut ja talouskasvu muuttunut kestävämmäksi. Merkittävä osa vuonna 2013 säädetystä ilmastolainsäädännöstä säädettiin nousevissa talouksissa, kuten Kiinassa ja Meksikossa.

Saavutukset eivät tietenkään riitä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Silti kansallisten mekanismien olemassaolo on edellytys uskottavan globaalin ilmastosopimuksen saavuttamiseksi. Kansallista lainsäädäntöä tarvitaan päästöjen mittaamiseksi ja niistä raportoimiseksi.

GLOBE, YK ja maailmanpankki aloittavat tutkimuksen pohjalta The Partnership for Climate Legislation -hankkeen, jonka tarkoituksena on auttaa kansallisia lainsäätäjiä kehittämään ja toimeenpanemaan ilmastolainsäädäntöä. Hankkeen tavoitteena on myös auttaa lainsäätäjiä jakamaan toimivia käytäntöjä ja tarjota työkaluja ilmastolainsäädännön kehittämiseksi.

YK:n 21. ilmastokonferenssi järjestetään Pariisissa vuonna 2015. YK: ilmastonmuutoskonventin (UNFCCC) pääsihteerin Christina Figueresin mukaan lainsäädäntö on edistänyt ilmastonmuutoksen vastaista työtä. ”Kansallinen lainsäädäntö on tärkeää, sillä se yhdistää kentällä tapahtuvat toimet ja kansainvälisen sopimuksen toisiinsa. On selvää, että puhtaan energian suosiminen tuo investointeja valtioille”, hän kommentoi. ”Kansallinen lainsäädäntö avaa myös poliittista tilaa kansainvälisille sopimuksille ja helpottaa ilmastonmuutoksen vastaista työtä.”

 Lue lisää ilmastonmuutoksesta UNRIC:in kirjaston faktasivulta.