Ulkoministeriö kuulee järjestöjä YK-asioista

Ulkoministeriö järjestää YK-asioiden kuulemistilaisuuden, jonka tarkoituksena on kuulla kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä Suomen tavoitteista YK:n yleiskokoukseen ja yleisemmin Suomen YK-strategiasta. Keskiviikkona 28. toukokuuta pidettävän tilaisuuden avaa ulkoministeri Alexander Stubb. Kuulemiseen on kutsuttu edustajat yli 30 suomalaisjärjestöstä, jotka seuraavat YK-asioita. Tilaisuus on valmisteltu yhteistyössä Suomen YK-liiton kanssa.

YK:n yleiskokouksen 63. istuntokausi alkaa 16. syyskuuta. Tasavallan presidentin ja ulkoministerin johtama valtuuskunta osallistuu 23. syyskuuta New Yorkissa alkavaan yleiskeskusteluun eli YK:n ministeriviikkoon. Yleiskokoustavoitteiden lisäksi kuulemisen aiheena on Suomen ulkoasiainhallinnon YK-strategia "Yhteistyön maailma". Strategian päivittäminen on koettu tarpeelliseksi kansainvälisessä toimintaympäristössä ja YK-järjestelmässä tapahtuneisiin muutoksiin vastaamiseksi. Uusi strategia julkaistaan kansalaisjärjestökuulemisessa.

Lähde: Ulkoministeriön lehdistötiedote http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=130543&nodeid=15146&contentlan=1&culture=fi-FI