UN Women lanseerataan virallisesti YK:n pääkonttorissa 24. helmikuuta 2011

UN WomenUN Women, Yhdistyneiden Kansakuntien sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista ajava järjestö, lanseerataan virallisesti YK:n pääkonttorissa 24. helmikuuta. Lanseeraustilaisuus järjestetään Naisten asema -toimikunnan (Commission on the Status of Women) 55. istunnon yhteydessä.

Yksikkö aloitti toimintansa virallisesti 1. tammikuuta 2011. Se on usean vuoden yleiskokouksen neuvottelujen tulosta, ja se koostuu neljästä YK:n toimistosta ja järjestöstä: YK:n naisten kehitysrahasto (UNIFEM), naisten kehitysasioista vastaava osasto (DAW), pääsihteerin tasa-arvoneuvonantajan toimisto (OSAGI) ja YK:n kansainvälinen naisten edistämisen tutkimus- ja koulutusinstituutti (UN-INSTRAW).

Alipääsihteeri Michelle Bachelet johtaa uutta organisaatiota. Tammikuussa pidetyssä lehdistötilaisuudessa Bachelet hahmotteli UN Womenin viisi prioriteettia: johtajuus, taloudellinen voimaannuttaminen, rauha ja turvallisuus, naisiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen ja kansallisten työkalujen kehittäminen näiden ideoiden toteuttamiseksi.

Tilastot näyttävät, että naisten voimaannuttaminen on olennaista vahvemman talouden rakentamisessa. Apulaispääsihteeri huomautti lehdistötilaisuudessa, että maat jotka työskentelevät tasa-arvon puolesta hyötyvät siitä taloudellisesti.

UN Women tuo myös naiset rauhanprosessien keskiöön. ”Naisiin liittyviä asioita ei ole käsitelty rauhansopimuksissa, eikä seksuaalista väkivaltaa konflikteissa ole mainittu niissä,” Bachelet selitti. UN Women tekee läheistä yhteistyötä rauhanturvaosaston kanssa vahvistaakseen naisten osallistumista kansallisiin turvallisuusinstituutioihin ja konfliktien jälkeisten tilanteiden hallintoon.

Naisiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen on myös yksi UN Womenin prioriteeteista. Jopa 60 prosenttia naisista ja tytöistä ovat kohdanneet väkivaltaa jossain muodossa. Kyseessä on ongelma, joka ulottuu kaikkiin maihin ja yhteiskuntaluokkiin.

UN Women tiivistää yhteistyötä muiden YK-järjestöjen, hallitusten ja kansalaisjärjestöjen kanssa saavuttaakseen päämääränsä.