UNDP:n inhimillisen kehityksen raportti: Etelä nousee

Kuva: UNDP Ethiopia

Kuva: UNDP Ethiopia

15.3.2013 Eilen 14. maaliskuuta 2013 Meksikossa julkaistussa YK:n kehitysohjelma UNDP:n Inhimillisen kehityksen raportissa 2013 Etelän nousu: Inhimillinen edistys monimuotoisessa maailmassa tarkastellaan globaalissa dynamiikassa tapahtuneen muutoksen taustalla olevia syitä, nopeasti nousevia kehittyviä maita sekä näiden muutosten vaikutuksia inhimilliseen kehitykseen.

Etelä kehittyy ennennäkemättömällä vauhdilla nostaen satoja miljoonia ihmisiä pois köyhyydestä ja liittäen miljardeja muita uuteen globaaliin keskiluokkaan

Elintason nousu on ulottunut niin sanottujen vuosituhannen alun talousvetureiden (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina) lisäksi nouseviin talouksiin Bangladeshiin, Chileen, Ghanaan, Indonesiaan, Malesiaan, Mauritiukselle, Meksikoon, Korean tasavaltaan, Ruandaan, Thaimaahan, Turkkiin, Ugandaan ja Vietnamiin. Raportin mukaan nämä saavutukset johtuvat suurilta osin investoinneista koulutukseen, terveys- ja sosiaaliohjelmiin sekä avoimeen osallistumiseen nykyaikaisessa verkostoituneessa maailmassa.

Tämä kaikki merkitsee syvällistä muutosta sekä etelässä että pohjoisessa. Etelän maiden välinen yhteistyö lisääntyy ja alueelliset sekä kahdenväliset instituutiot palvelevat tarpeita, joita hoitivat aiemmin sellaiset maailmanlaajuiset organisaatiot kuten Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ja jopa Yhdistyneet kansakunnat (YK). Kaikkien näiden organisaatioiden on sopeuduttava muutoksiin ja muututtava edustavammiksi mikäli ne haluavat pysyä merkityksellisinä myös 2000-luvun maailmassa.

Maailmalla on yhä edessään vakavia ja pitkäaikaisia haasteita kuten ikääntyminen, ympäristöön kohdistuvat paineet, sosiaalinen eriarvoisuus ja kansalaisyhteiskunnan osallistaminen. Nämä haasteet vaativat sekä kansallisia että maailmanlaajuisia ratkaisuja mikäli maat haluavat säilyttää vauhtinsa inhimillisen kehityksen edistämisessä.

Vuoden 2013 raportti sisältää myös päivitetyn version inhimillisen kehityksen indeksistä (HDI). Inhimillisen kehityksen indeksi mittaa maiden saavutuksia tulotason, terveyden ja koulutuksen saralla. Norja on pitänyt paikkansa listan kärjessä perässään Australia ja Yhdysvallat. Suomi on tilaston 21. Tasa-arvokorjatussa listauksessa Suomi nousee kuusi sijaa ja esimerkiksi Yhdysvallat tippuu kärkikymmenikön ulkopuolelle.

Lue lisää UNDP:n suomenkielisiltä nettisivuilta.