UNDP:n raportti: Kaupankäynti köyhien kanssa lisää kaikkien mahdollisuuksia

Creating Value for All: Strategies for Doing Business with the Poor, on YK:n kehitysohjelman (UNDP) eilen julkaisema raportti, joka tarjoaa strategioita ja työkaluja yrityksille laajentaa perinteisiä liike-elämän käytäntöjä ja kytkeä köyhin väestönosa mukaan kehitykseen ja varojen kasvattamiseen. Toistaiseksi yksityinen sektori ei ole pystynyt kohtaamaan köyhien tarpeita, eikä voittamaan kaikkia esteitä käydessään kauppaa köyhien kanssa. Raportti esittelee pääpiirteittäin mitä liike-elämä, hallitukset, kansalaisyhteiskunnat, kansalaisjärjestöt, lahjoittajat ja kansainväliset organisaatiot voivat tehdä saavuttaakseen parhaan tuloksen.

”Creating Value for All” korostaa viittä strategiaa, joiden avulla yksityiset liike-elämän toimijat ovat menestyksekkäästi pystyneet voittamaan yleisimmät esteet liiketoimissaan ja kaupankäynnissä köyhien kanssa. Viisi strategiaa on 1) sopeuttaa tuotteet tai palvelut, 2) investoida infrastruktuurin tai koulutukseen, 3) sitouttaa köyhät hankkimaan tietoa paikallisista oloista ja tarpeista, jotta heidän luottamus saavutettaisiin, 4) Tehdä yhteistyötä samanlaisten liikeyritysten, ei-kaupallisten organisaatioiden tai julkisten palveluiden tuottajien kanssa, 5) Osallistua lainsäädäntöön liittyvään keskusteluun hallitusten kanssa.