UNFPA:n väestöraportti: Äärimmäinen köyhyys vähenee, mutta tuloerot kasvavat

UNFPA

UNFPAMaailman väkiluvun on ennustettu ylittävän seitsemän miljardia lokakuun viimeisenä päivänä. Tänään julkaistu YK:n väestörahasto UNFPA:n vuosittainen väestöraportti valottaa väkiluvun lisääntymiseen liittyviä paradokseja.

Viimeisen 50 vuoden aikana keskimääräinen syntyvyys on laskenut maailmanlaajuisesti, mutta planeetan väkiluku jatkaa kasvuaan. Maapallolla elää tällä hetkellä historian suurin nuorten sukupolvi, ja samalla ihmiset elävät keskimäärin 20 vuotta pidempään kuin 60 vuotta sitten. Kaikista köyhimmissä maissa korkea syntyvyys hidastaa kehitystä ja syventää köyhyyttä, kun taas rikkaiden maiden ongelmaksi on muodostumassa alhaisen syntyvyyden tuottama työvoimapula. Työvoiman tasapuolista jakaantumista yli maiden rajojen kuitenkin vaikeuttaa länsimaiden kiristyvä maahanmuuttopolitiikka.

Maailman väestön tila 2011 -raporttiin on kerätty henkilökohtaisia tarinoita ja kenttäraportteja yhdeksästä eri maasta. Raporttia kootessaan UNFPA on kuunnellut maissa eläviä tavallisia ihmisiä, väestötutkijoita ja paikallisia poliitikkoja. Tutkimukseen mukaan otetut maat ovat Kiina, Egypti, Etiopia, Suomi, Intia, Meksiko, Mosambik, Nigeria ja Makedonia. Yhdessä nämä maat edustavat laajaa skaalaa erilaisia väestötrendejä, kuten kaupungistumista ja pidentyneitä eliniänodotteita.

UNFPA:n suorittamissa keskusteluissa ilmenee vahva sidos eri väestöongelmien välillä. Esimerkiksi nuorten työntekijöiden muutto kaupunkeihin uhkaa jättää maaseudulle suuren ikääntyvien joukon ilman tukiverkkoa. Lisäksi rikkaammissa maissa, kuten Suomessa, nuorten tuettavana on historiallisen suuri ikäihmisten segmentti.

Viimeisen 60 vuoden aikana on kuitenkin saavutettu myös merkittäviä edistysaskelia. Vastasyntyneiden lasten kuolemat ovat vähentyneet noin 66 %, ja rokotuskampanjat ovat parantaneet lukemattomien lasten terveyttä. Lisäksi naisten hedelmällisyys, eli kuinka monta lasta keskimääräisen naisen odotetaan saavan, on laskenut yli puolella. Tämä on osittain taloudellisen kehityksen ansiota, mutta laajoilla kulttuuri-sosiaalisilla muutoksilla sekä parantuneella naisten koulutuksella on myös ollut suuri vaikutus.

Väestönkasvun aiheuttamat hyödyt ja haitat eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti. Vaikka äärimmäistä köyhyyttä on onnistuttu vähentämään, tuloerot maiden välillä ja sisällä jatkavat kasvuaan. Myös sukupuolten välinen eriarvoisuus on edelleen vakava ongelma ympäri maailmaa.

YK ennustaa maailman väestön nousevan 9,3 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Aasia tulee jatkamaan maailman väkirikkaimpana alueena vuosisadan loppuun asti, mutta Afrikan väkiluvun arvioidaan nousevan nopeammin. Afrikan tämänhetkinen miljardin ihmisen väkiluku tulee nousemaan yli kolmen miljardin ennen tämän vuosisadan loppua. Muun maailman väkiluvun taas ennustetaan kääntyvän laskuun vuosisadan puolivälissä.