UNIFEM on liittynyt Seal the Deal! kampanjaan

UNIFEM:in pääjohtaja Ins Alberdi on allekirjoittanut Yhdistyneiden kansakuntien maailmanlaajuisen Seal the Deal! -ilmastonmuutoskampanjan vetoomuksen. YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin kampanjan päämääränä on kannustaa valtioita sitoutumaan kunnianhimoisiin tavoitteisiin kasvihuonepäästöjen hillitsemiseksi vuoteen 2020 mennessä sekä tehokkaaseen ilmastosopimukseen Kööpenhaminassa ensi joulukuussa.

UNIFEM kehottaa kaikkia maailman johtajia sopimaan yhteisistä tavoitteista kasvihuonepäästjen hillitsemiseksi sekä niiden aikatauluista, jotta voimme taata oleellisten ekosysteemin säilymisen, joista koko ihmiskunta on riippuvainen, Alberdi korosti allekirjoittaessaan maailmanlaajuisen ilmastovetoomuksen. Alberdi painotti, että naiset kärsivät usein ensimmäisenä ilmastonmuutoksen haittavaikutuksista, mutta on yhtä tärkeää kohentaa sekä naisten että miesten asemaa tasavertaisesti.

YK:n ilmastovetoomuksen voi allekirjoittaa täällä

Lähde: UNIFEM uutinen, 30.7.2009