UNODC: Maailmanlaajuinen lasten ihmiskauppa lisääntyy

child labour

child labour

Wien, 13.12.2012 Yhdistyneiden kansakuntien huumausaine- ja rikosasioiden toimisto (UNODC) julkaisi eilen 12.12. tämän vuoden maailmanlaajuisen ihmiskaupparaportin. Raportista paljastui, että vuosien 2007 – 2010 välisen ajan ihmiskaupan uhreista 27 % on lapsia, ja kyseinen luku on 7 % korkeampi kuin vuosien 2003 – 2006 luku.

Huolestuttavaa on lisäksi ihmiskaupattujen tyttöjen lisääntynyt määrä, he muodostavat kaksi kolmasosaa kaikista lapsiuhreista. Kaikista raportoiduista uhreista tällä hetkellä 15 – 20 % on tyttöjä ja 10 % poikia kerrotaan vuoden 2012 raportissa, joka pohjautuu 132 valtion antamiin virallisiin tietoihin.

Suurin osa ihmiskaupan kohteista on naisia, he muodostavat 55 – 60 % maailmanlaajuisesti raportoiduista uhreista. Naisten ja tyttöjen yhteenlaskettu määrä on jopa 75 % uhreista ja miesten osuus on täten noin 14 % kaikista uhreista. Tämä ei kuitenkaan ole koko kuva, sillä joka neljäs raportoitu uhri on miespuolinen. 

UNODC:n johtaja Yury Fedotov huomioi nykyisen tiedon vajavaisuuden ja tarpeen saada kokonaisvaltaista tietoa rikoksen tekijöistä, uhreista ja kauppareiteistä. Ihmiskaupan uhreja arvellaan olevan edelleen miljoonia.

Vuosien 2007 ja 2010 välillä 118 valtiossa raportoitiin uhreja 136 lähtömaasta ja näiden vuosien välillä jäljitettiin 460 eri kauppareittiä. Noin puolet ihmiskaupasta tapahtui samalla maantieteellisellä alueella ja 27 % valtion rajojen sisällä. Poikkeus tähän on Lähi-itä, jossa suurin osa uhreista on Itä- ja Etelä-Aasiasta.

Itä-aasialaisia ihmiskaupan uhreja löydettiin yli 60 maasta, joten kyseisen alueen väestö on maantieteellisesti laajimmalle levinnyt ihmisryhmä.

Havaituissa hyväksikäytön muodoissa on suuria alueellisia eroja. Afrikassa ja Aasiassa esiintyy useammin pakkotyöhön liittyvää ihmiskauppaa, Euroopassa ja Amerikoissa seksuaalinen hyväksikäyttö on jonkin verran tavallisempaa. Tämän lisäksi elinkauppaan liittyvää ihmiskauppaa havaittiin 16 maassa ympäri maailman.

Raportista käy ilmi huolestuttavan matalat tuomiot – 16 % raportoiduissa maissa ei langetettu yhtään tuomiota ihmiskaupasta vuosien 2007 ja 2010 välillä. Positiivista on kuitenkin, että 254 valtiota on ratifioinut YK:n ihmiskaupan torjuntaa käsittelevän pöytäkirjan, jota UNODC valvoo. Lainsäädännön suhteen on saavutettu selvää edistystä, sillä 83 % valtioista on laki, joka kriminalisoi ihmiskaupan YK:n sopimuksen hengessä.