UNRIC ETSII KIELITAITOISTA SUOMALAISTA HARJOITTELIJAA

Yhdistyneiden kansakuntien alueellinen tiedotuskeskus UNRIC välittää tietoa YK:n tavoitteista ja toiminnasta Länsi-Euroopan tiedotusvälineille, järjestöille ja suurelle yleisölle.

UNRIC tarjoaa harjoittelupaikan Brysselissä suomalaiselle yliopisto-opiskelijalle, jonka pääaine liittyy jollakin tavalla UNRICin toimialaan (esim. kääntäminen ja tulkkaus, filologia, viestintä, tiedotusoppi tai kansainväliset suhteet). Harjoittelu alkaa loka-marraskuun vaihteessa 2006 ja kestää 4 – 6 kk .
Harjoittelija osallistuu täysipainoisesti tiedotuskeskuksen työhön. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat suomenkielisen YK-materiaalin tuottaminen ja kääntäminen, suomalaisten tiedotusvälineiden päivittäinen seuranta, raportointi kansainvälisen politiikan keskeisistä tapahtumista, yhteydenpito eri yhteistyötahoihin sekä itsenäinen projekti.
Harjoittelijalta edellytetään erinomaista englannin kielen taitoa. Koska harjoittelija työskentelee pohjoismaisessa tiimissä, suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.
YK:lla ei ole mahdollisuutta maksaa palkkaa harjoittelusta. Harjoittelijan tai muun rahoittavan tahon on huolehdittava itse myös asumis- ja matkakuluista. Harjoitteluun voi hakea apurahaa muun muassa kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta CIMO:sta (lisää tietoa osoitteesta www.maailmalle.net ).
Motivaatiokirje ja ansioluettelo joko englanniksi tai ranskaksi lähetetään 15.9.2006 mennessä alla olevaan osoitteeseen. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Desk Officer for the Nordic Countries
Arni Snævarr
United Nations Regional Information Centre
Residence Palace
Rue de la Loi 155
B-1040 Bruxelles
Belgique
________________________
Harjoittelua varten on mahdollista hakea itsenäisesti apurahaa esimerkiksi CIMOlta (harjoittelu kansainvälisissä organisaatioissa). CIMOn apurahan suuruus on 500 €/kk. Lisätietoja täältä.