UNRIC hakee suomenkielistä harjoittelijaa

22. helmikuuta 2010

 

UNRIC etsii harjoittelijaa 6 kuukauden harjoittelujaksolle alkaen 1.5.2010 tai mahdollisimman pian. Soveltuvia koulutusaloja hakijalle ovat viestintä, tiedotusoppi, kansainväliset suhteet, kauppatiede, valtio-oppi sekä kääntäminen ja tulkkaus.

Harjoittelijalta edellytetään erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa ja sujuvaa kirjoituskykyä. Muiden länsieurooppalaisten kielien ja/tai pohjoismaisten kielten osaaminen katsotaan eduksi.

Harjoittelija osallistuu täysipainoisesti tiedotuskeskuksen työhön. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat suomenkielisen YK-materiaalin tuottaminen ja kääntäminen, suomalaisten tiedotusvälineiden päivittäinen seuranta, raportointi kansainvälisen politiikan keskeisistä tapahtumista, yhteydenpito eri yhteistyötahoihin sekä itsenäinen projektityö.

UNRIC:lla ei ole mahdollisuutta maksaa palkkaa harjoittelusta. Harjoittelijan on huolehdittava itse myös asumis-, matka- ja elinkustannuksistaan. Harjoittelua varten on mahdollista hakea itsenäisesti CIMO:n apurahaa (harjoittelu kansainvälisissä organisaatioissa) tai oppilaitoskohtaista Erasmus-työharjoitteluun kuuluvaa apurahaa.

Englanninkielinen harjoittelupaikkahakemus ja ansioluettelo tulee lähettää viimeistään 15.3.2010 osoitteeseen:

Åsa Dahlvik
United Nations Regional Information Center, Nordic desk
Rue de la Loi 155,
1040 Brussels,
BELGIUM

tai sähköpostitse osoitteeseen: dahlvik (at) unric.org

Lisätietoja: Åsa Dahlvik +32 2 788 8465 tai dahlvik (at) unric.org tai

Saija Ekorre, +358 44 0679 002, sekorre (at) ulapland.fi.