Valtameret happamoituvat nopeammin kuin koskaan aiemmin

Photo: UN Photo / Martine Perret

Photo: UN Photo / Martine Perret

18.11.2013 – Maapallon valtameret imevät itseensä entistä enemmän planeettaamme lämmittäviä hiilidioksidipäästöjä. YK:n ilmastoneuvotteluissa Varsovassa tänään julkaistun raportin mukaan meret happamoituvat nopeammin kuin koskaan aiemmin.

Valtameret tuottavat happea ihmisten käyttöön ja imevät vähintään 33 prosenttia ihmisten tuottamasta hiilidioksidista.

Raportti koostuu viimeisimmästä tutkimustiedosta valtamerten happamoitumisesta. Tutkijat kannustivat päättäjiä toimimaan, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan rajoitettua alle kahteen asteeseen kuluvan vuosisadan loppuun mennessä.

Merten happamoituminen ei vaikuta ainoastaan merien kykyyn imeä hiilidioksidia vaan myös ruokaturvaan. Lähivuosikymmeninä osa maapallon napojen merialueista muuttuu korrosiivisiksi, mikä vaikuttaa etenkin kuorettomiin mereneläviin, kuten kalmareihin.

8 prosenttia maailman ihmisistä saa elinkeinonsa kalastuksesta tai kalataloudesta. Tämä tarkoittaa 540 miljoonaa ihmistä. Merten happamoitumisen vaikutuksia kalastukselle ja kalankasvatukselle ei vielä tunneta kovin tarkasti, mikä vaikeuttaa elinkeinolle aiheutuvien muutosten ennustamista.

Tiedetään kuitenkin, että happamoituminen vaikuttaa nilviäisiin, kuten kalmareihin, simpukoihin ja mustekaloihin. Arvioiden mukaan nykyisellä päästötasolla nilviäisten tuotannon lasku saattaa merkitä vuosittain jopa 130 miljardin dollarin menetyksiä vuoden 2010 hintatasolla.

Tutkijat ovat olleet huolissaan, että valtameret ovat saattaneet saavuttaa rajan, jonka jälkeen ne eivät kykene imemään itseensä enää enempää lämpöä. Yhdysvaltalaisen NOAA-tutkimuslaitoksen tutkijan Richard Feelyn mukaan tietokoneella laaditut ilmastomallit antavat viitteitä, että valtamerien imemä hiilidioksidimäärä on vähentynyt viimeisen vuosisadan aikana. Feely kuitenkin korostaa, että yksittäiset havainnot eivät ole riittäviä varmojen johtopäätösten vetämiseksi. Tarvitaan vielä lisätutkimusta.

On kuitenkin selvää, että valtiot voivat vaikuttaa tilanteeseen vähentämällä päästöjään ja rajoittamalla globaalin keskilämpötilan nousun alle kahteen asteeseen ennen vuosisadan loppua.