Valtioneuvosto asetti Suomen Unesco-toimikunnan vuosille 2011–2014

Valtioneuvosto asetti torstaina 10. helmikuuta Suomen Unesco-toimikunnan jäsenet vuosille 2011–2014. Toimikunnan puheenjohtajana jatkaa professori Tapio Markkanen.

Suomen Unesco-toimikunta on kansallinen neuvoa-antava elin ja linkki YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO) ja Suomen, erityisesti opetusministeriön välillä. Se informoi opetus- ja kulttuuriministeriötä sekä valtioneuvostoa Unescossa tehdyistä päätöksistä sekä yleisöä Unescon päämäristä ja toiminnasta. YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö on ainoa YK-järjestöistä, jossa kansallisten toimikuntien muodostamalla verkostolla on legitimoitu asema järjestön peruskirjassa.

Lue lisää Suomen Unesco-toimikunnasta opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta ja uusista toimikunnan jäsenistä ministeriön tiedotteesta.