Vammaiset lapset ovat yksi maailman haavoittuvimmista ihmisryhmistä

Kuva: Flickr/UNAMID (CC BY-NC-ND 2.0)

Kuva: Flickr/UNAMID (CC BY-NC-ND 2.0)

30.5.2013 – YK:n lastenrahasto UNICEFin vuosiraportti keskittyy tänä vuonna vammaisiin lapsiin: Suuri osa heistä ei pääse koskaan kouluun eikä saa tarvitsemaansa hoitoa. Myös väkivalta, hyväksikäyttö, heitteillejättö ja laitostuminen ovat yleisiä ongelmia. Kaikista pahin tilanne on köyhien perheiden vammaisten lasten kohdalla.

Raportissa mainitaan myös muutamia ääriesimerkkejä. Sellaisia ovat esimerkiksi vammaisuuden ymmärtäminen tarttuvaksi taudiksi ja albiinolasten murhaaminen sen vuoksi, että heidän ruumiinosiensa uskotaan tuottavan onnea.

”Valittu teema on selkeä viesti siitä, että heikoimmassa asemassa olevat ihmisryhmät on asetettava etusijalle kehitysohjelmissa. Vammaiset lapset ovat juuri tällainen ryhmä”, sanoo Suomen UNICEFin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki.

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, että maailmassa on noin miljardi vammaista, joista 80 prosenttia asuu kehitysmaissa.

Vammaisten lasten globaalin lukumäärän arviointi on niin haastavaa, ettei nyt julkistettu UNICEF-raporttikaan sitä tee. Lapset kehittyvät eri tahtia, joten joitakin vammoja on vaikea tunnistaa. Lisäksi vammaisuuden määritelmät vaihtelevat eri maissa. Useat vammaiset lapset jäävät kaiken tilastoinnin ulkopuolelle.

Yksi raportin pääviesteistä onkin, että vammaisten lasten tilannetta kartoittavaa tutkimusta ja tilastointia on lisättävä, jotta heidän tarpeisiinsa pystytään vastaamaan. Merkittävintä on kuitenkin tietouden lisääminen ja asennemuutos.

”Kun tietoa ei ole, vammainen lapsi nähdään vain vammansa eikä kykyjensä kautta. On väärin, että miljoonat lapset eivät saa tukea, jonka avulla he voisivat liikkua, käydä koulua ja tulla yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi”, YK:n nuorisodelegaatti Tytti Matsinen sanoo.

Suomen UNICEFin järjestämässä raportin julkistamisseminaarissa tarkasteltiin vammaisten lasten oikeuksien toteutumista globaalisti sekä sitä, kuinka Suomi edistää vammaisten lasten oikeuksien toteutumista kotimaassa ja maailmalla.

Seminaareja järjestettiin samaan aikaan monessa muussakin maassa. Belgian kruununprinsessa ja maan UNICEFin kunniapuheenjohtaja Mathilde kunnioitti läsnäolollaan Brysselin tilasuutta, jonka keskeisen viestin välitti UNICEFin Yoka Brandt: ”Vammat eivät marginalisoi lapsia, todellinen syy on syrjintä”.

Lähde: Suomen UNICEF