Vammaiset tulee huomioida paremmin kriisitilanteissa

Photo: UN Photo/Victoria Hazou

Photo: UN Photo/Victoria Hazou

13.10.2013 – Tänään vietettävä kansainvälinen luonnononnettomuuksien torjunnan päivä keskittyy luonnononnettomuuksien aiheuttamien riskien vähentämiseen ja niistä tiedottamiseen. YK kannustaa kaikkia kansalaisia ja hallituksia rakentamaan yhteisöjä, joilla on paremmat edellytykset toimia luonnonkatastrofien sattuessa.

 

Tänä vuonna päivän teemana on ”vammaiset ja luonnononnettomuudet.”

Luonnonkatastrofin sattuessa vammaisilla on normaaliolosuhteitakin heikommat toimintaedellytykset. Tämä pätee sekä tilanteeseen katastrofin sattuessa että tilanteeseen katastrofin jälkeen.

Useat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että vammaisten tarpeiden parempi huomioiminen kriisitilanteissa vähentää yhteisöjen haavoittuvuutta ja lisää julkisen vallan toimien tehokkuutta.

Maailmassa on noin miljardi ihmistä, jotka voidaan luokitella vammaiseksi. Kansainvälinen luonnononnettomuuksien torjunnan päivä kiinnittää huomiota näiden ihmisten mahdollisuuksiin vaikuttaa valtioiden ja yhteisöjen toimintaan kriisitilanteissa.

”Meidän tulee tehdä parhaamme taataksemme kaikille ihmisille mahdollisimman turvalliset elinolosuhteet ja mahdollisimman hyvät mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseen. Meidän tulee rakentaa inklusiivinen maailma, jossa vammaiset voivat osallistua muutoksen aikaansaamiseen”, sanoi YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon.