Vammaisille tulee taata mahdollisuus osallistua kehitystoimintaan

Vammaisten henkilöiden oikeuksien parissa on tänä vuonna saavutettu paljon parannuksia. ”Meillä on monta syytä juhlia tänä vuonna. YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista astui voimaan toukokuussa, mitä voidaan pitää merkittävänä virstanpylväänä”, YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon totesi kansainvälisen vammaisten päivän viestissään 3. joulukuuta.

Tämän vuoden kansainvälinen vammaisten päivä ajoittuu juuri viikkoa ennen yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen 60. vuosipäivää. YK viettää molempia päiviä saman teeman alla: ”ihmisarvoa ja oikeudenmukaisuutta kaikille”.

Pääsihteeri Ban sanoi, että YK on sitoutunut varmistamaan sen, että vammaiset henkilöt osallistuvat YK:n toimintaan ja johtamiseen. ”Takaamme, että heillä on pääsy – ja että heidät huomioidaan – työmme kaikkiin eri muotoihin. YK:n päämajan uudistaminen tekee tiloistamme viimeisimpien helppopääsyisyysstandardien mukaiset. Tämä kehitys tulee kuitenkin myöhäisessä vaiheessa.”

Yleiskokous on painottanut sitä, että mikäli vuosituhattavoitteet halutaan saavuttaa, tulee vammaiset henkilöt sisällyttää kaikkiin prosesseihin. Yli 80 prosenttia vammaisista henkilöistä – yli 400 miljoonaa ihmistä – asuu köyhissä maissa.

Pääsihteeri Ban toteaakin viestissään: ”Pyydän hallituksia ja kaikkia sidosryhmiä varmistamaan, että vammaiset henkilöt ja heidän järjestönsä ovat olennainen osa kaikkia kehitysprosesseja. Näin voimme edistää integraatiota ja luoda paremman tulevaisuuden kaikille yhteiskunnan jäsenille.”