Vesi pian loppu Gazassa

Gaza

Gaza

Heikko vedenlaatu ja veden huono saatavuus koettelevat Gazan kaistaleen väestöä. Ratkaisu on löydettävä lähivuosien aikana, sillä muuten edessä on laaja humanitaarinen katastrofi. Näin todetaan Yhdistyneiden kansakuntien tuoreessa raportissa Gaza in 2020 – A Livable Place, joka julkaistiin elokuun lopussa. Raportti vahvistaa aiemmat hätätilaraportit Gazan vaikeasta vesitilanteesta, kuten esimerkiksi Maailmanpankin raportin vuodelta 2009, jossa kerrottiin, että 90 % Gazan kaistaleen juomavedestä on käyttökelvotonta.

”Maailma ei voi vain katsoa sivusta, kun Gazan väestö tuhoutuu vesipulan vuoksi” sanoi Palestiinan vesiministeri Shaddad Attili elokuussa järjestetyn Tukholman vesiviikon (Stockholm World Water Week) aikaan. ”Kyse on Gazan asukkaiden perusoikeudesta puhtaaseen veteen. Mutta kyse on myös politiikasta – alueella ei voida saavuttaa pysyvyyttä tai kehitystä, jos vesikysymystä ei ratkaista. Ja mitä tapahtuisi sinä päivänä, kun Gazan 1,6 miljoonalla asukkaalla ei ole vettä saatavilla? Kyseistä tilannetta ei yksinkertaisesti saa päästää syntymään!”

Suurin osa Gazan väestön käyttämästä vedestä on pohjavettä, joka pumpataan ylös. Pohjavettä nostetaan noin 170 miljoonaa kuutiometriä, joka on aivan liian paljon, sillä ainoastaan 55 miljoonaa kuutiota olisi ympäristölle kestävä määrä. Tämän korkean vedennostomäärän vuoksi pohjaveteen valuu ja sekoittuu merivettä. YK:n raportin mukaan juomavesi tulee oleman täysin juomakelvotonta 8 vuoden kuluessa, ja jollei mitään tehdä, vuoteen 2020 mennessä pohjavesi tulee olemaan niin vahingoittunutta, ettei se enää koskaan palaudu normaaliksi

Eräs palestiinalaisten viranomaisten ehdottama ratkaisu, jota tukevat muun muassa myös Välimeren unioni, Euroopan unioni, Yhdysvallat ja joukko muita suuria kansainvälisiä organisaatioita, on merivedenpuhdistamo, joka erottelisi suolan vedestä. Tällä hetkellä pohditaan laitoksen rahoituksesta, eli kokoon tulisi saada noin 455 miljoonaa dollaria.  Islamilainen kehityspankki on jo luvannut tukea projektia maksamalla puolet kustannuksista. Jopa Israel, joka on Välimeren unionin jäsen, tukee ehdotusta ja tämä on tärkeä edellytys projektin toteutumiselle.

Israelin hyökkäys Gazaan vuosina 2008- 2009 tuhosi monia EU-rahoitteisia vesisektorin projekteja. EU reagoi protestoimalla Israelin hallitusta ja huomautti, että EU-maiden verorahoilla rahoitettuja projekteja tulisi suojella hyökkäyksiltä. Israelin tuki merivedenpuhdistamolle takaa tällaisen suojan ja mahdollistaa myös teknisen tuen ja rakennusmateriaalin tuomisen ulkomailta jättimäisen projektin avuksi.

Henrik Slotte, YK:n ympäristöorganisaatiosta UNEP:ista toteaa, että merivedenpuhdistamo ei ole ympäristön kannalta kaikkein paras vaihtoehto, mutta se on toteutettavissa oleva ratkaisu. ”Tänä päivänä tilanne on kestämätön, ei vähiten lasten kannalta. Vanhempia on suositeltu antamaan lapsilleen vain pullotettua vettä, sillä kunnallinen vesi on niin heikkolaatuista. Monilla ei kuitenkaan ole varaa tähän ja myöskään pullotetun veden laadusta ei ole varmuutta. Tiedämme myös, että yhä useampi lapsi syntyy niin sanottuna sinisenä vauvana, sillä heillä on syntyessään sydänvika veden korkean nitraattipitoisuuden vuoksi.”

Toiveena on, että vedenpuhdistamoa aletaan rakentaa vuonna 2014 ja projekti olisi valmis vuoteen 2017 mennessä.

Lähde: SIDA