Vettä kankkulan kaivoon

vesiyhteistyö

vesiyhteistyö

27.12.2012 Oletko koskaan pohtinut miten paljon vettä käytät päivittäin? Me kaikki tarvitsemme vettä selviytyäksemme, mutta toisilla meistä on enemmän vettä käytössämme kuin muilla. Vuosi 2013 on julistettu Yhdistyneiden kansakuntien kansainväliseksi vesiyhteistyön vuodeksi.

Kansainvälisen vuoden tarkoituksena on kiinnittää huomiota tiiviimmän yhteistyön potentiaaliin sekä hallinnoinnin haasteisiin liittyen veden saavutettavuuden, jakamisen ja palveluiden lisääntyneeseen kysyntään.  

YK on nimennyt kansainvälisiä vuosia vuodesta 1959 lähtien kiinnittääkseen huomiota suuriin kansainvälisiin kysymyksiin ja innostaakseen toimintaan asioissa, joilla on maailmanlaajuinen merkitys ja seuraukset. YK:n yleiskokous tunnusti veden ja kunnollisen sanitaation perustavanlaatuiseksi ihmisoikeudeksi vuonna 2010 korostaakseen veden merkitystä köyhyyden ja nälän poistajana.

Vesiyhteistyön tärkeys perustuu siihen, että vettä tarvitaan kaikkialla ja vesi täytyy huomioida monilla eri toimialoilla. Vesiyhteistyöllä on keskeinen rooli vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa ja kestävän tulevaisuuden luomisessa.

Aiemmin tänä vuonna saavutettiin vuosituhattavoite puhtaan veden puutteesta kärsivien ihmisten määrä puolittamisessa. Vuosien 1990 ja 2010 välisenä aikana yli 2 miljardia ihmistä on päässyt puhtaan juomaveden piiriin. Tästä kehityksestä huolimatta yli 10 % maailman väestöstä, 783 miljoonaa ihmistä, kärsii edelleen puhtaan juomaveden puutteesta. Lisäksi kunnollisen sanitaation puute on suuri ongelma monilla alueilla ja veden huonon saavutettavuuden taakka putoaa kaikkein raskaimmin tyttöjen ja naisten harteille.

Kuten UN Womenin johtaja Lakshmi Puri sanoi Tukholman vesiviikon aikaan syyskuussa ”Lähestyessämme kansainvälistä vesiyhteistyön vuotta meidän on katalysoitava yhteistyötä, tietojen jakamista, sitoutumista, innovaatioita, toimintaohjelmia sekä sijoituksia, joilla voimme puuttua veden kustannuksiin ja saavutettavuuteen sekä taata puhdasta ja riittävän paljon vettä kaikille eri kaikilla tasoilla. UN Women tulee olemaan voimakas toimija tehdäkseen naisten äänen kuuluvaksi sekä lisätäkseen naisten vaikutusvaltaansa veden hallinnoinnissa.”

Kansainvälisen vuoden päätarkoitus on luoda vahvoja ja kestäviä kumppanuuksia sekä vesiyhteistyön aloitteita, jotka auttavat takaamaan valtioiden, yhteisöjen ja sidosryhmien välisen rauhan ja turvallisuuden sekä varmistavat samalla vesiresurssien oikeudenmukaisen ja tasapuolisen jaon yhteiskunnan ja ympäristön kannalta.

Kansainvälinen vuosi käynnistyy Zaragozassa, Espanjassa, jossa järjestetään tammikuussa YK:n vesikonferenssi. Tapahtumia tullaan lisäksi järjestämään läpi vuoden UNESCOn päämajassa Pariisissa ja monissa muissa paikoissa ympäri maailmaa.