Vielä on aikaa vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi

Flickr MT bulli 2.0 Generic CC BY-NC-ND 2.0

Flickr MT bulli  2.0 Generic CC BY-NC-ND 2.0

7.7.2014 – Maailmanlaajuiset, alueelliset ja paikalliset ponnistelut vuonna 2000 asetettujen vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi ovat parantaneet neljäntoista vuoden aikana miljoonien ihmisten elämää. Vuonna 2014 monet asetetuista vuosituhattavoitteista on onnistuttu jo saavuttamaan YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin tänään lanseeraaman YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportin mukaan.

Tavoitteet köyhyyden puolittamisesta, puhtaan vedensaatavuuden parantamisesta ja slummeissa asuvien elinolosuhteiden parantamisesta on saavutettu. Nykyään myös yhtä monet tytöt kuin pojat aloittavat peruskoulun.

Paljon on kuitenkin vielä tehtävää. Vuonna 2000 asetettujen maailmanlaajuisten vuosituhattavoitteiden määräaika päättyy vuoden 2015 lopussa. Seurantaraportin mukaan monet vielä saavuttamattomista tavoitteista on kuitenkin mahdollista saavuttaa vuoden loppuun mennessä.

UN Photo Stuart PriceMonet vuosituhattavoitteista liittyvät ennaltaehkäistävissä oleviin ongelmiin, joihin on jo olemassa ratkaisuja. Esimerkiksi lapsi- ja äitiyskuolleisuuden vähentämiseen sekä sanitaation parantamiseen liittyvien tavoitteiden saavuttaminen on karkaamassa käsistä, vaikka tavoitteet ovatkin edistyneet merkittävästi. Raportti kutsuukin kaikkia sidosryhmiä nyt keskittämään ja tiivistämään pyrkimyksiään alueilla, joilla edistys on ollut hidasta tai joilla edistystä ei ole tapahtunut laisinkaan.

Mikäli hyvä kehityssuunta jatkuu, voivat esimerkiksi malariaan, tuberkuloosin ja HIV:n hoitamiseen sekä nälkään liittyvät tavoitteet olla saavutettavissa. Muita osoituksia tavoitteiden merkittävästä edistymisestä ovat esimerkiksi teknologian saatavuuden paraneminen, kaupan ja tullien esteiden vähentäminen, velkahelpotukset ja naisten poliittisen osallistumisen kasvu.

Seurantaraportti painottaa, että käsillä olevan loppukirin aikana pyrkimykset kohti jo asetettuja vuosituhattavoitteita ovat keskeisiä myös tulevaisuuden kannalta. YK:n jäsenvaltiot harkitsevat parhaillaan laajempia päämääriä, joihin maailman johtajat sitoutunevat syyskuussa 2015.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin mukaan vuoden 2015 lopussa määräaikansa päähän tulevat vuosituhattavoitteet toimivat pohjana seuraaville kehitystavoitteille.

”Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet keskusteluihin kestävien kehitystavoitteiden määrittelemiseksi. Nämä keskustelut luovat perustan vuoden 2015 jälkeisille maailmanlaajuisille kehitystavoitteille,” Ban sanoi. ”Tämän hetkinen työmme vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeä osa prosessia, jossa luodaan vakaa pohja vuoden 2015 jälkeisille kehitystavoitteille.”

YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti (The Millennium Development Goals Report) on vuosittainen arvio maailmanlaajuisesta ja alueellisesta kehityksestä kohti kahdeksaa kansainvälisesti hyväksyttyä tavoitetta.

Koko raportti löytyy osoitteesta http://mdgs.un.org.
Lisätietoja aiheesta: www.undp.fi