Viesti kansainvälisenä luonnon monimuotoisuuden päivänä

The United Nations logo

    U N I T E D   N A T I O N S                            N A T I O N S   U N I E S

The United Nations logo 

Pääsihteeri

VIESTI KANSAINVÄLISENÄ LUONNON MONIMUOTOISUUDEN PÄIVÄNÄ

22. toukokuuta 2010

 

Planeettamme lajit ja elinympäristöt sekä niiden tarjoamat tuotteet ja palvelut muodostavat vaurautemme, terveytemme ja hyvinvointimme perustan. Silti, huolimatta toistuvista maailmanlaajuisista pyrkimyksistä tämän perinnön suojeluun, elämän monimuotoisuus Maapallolla pienenee ennenäkemätöntä vauhtia. Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin väheneminen ajaa ekosysteemejä yhä lähemmäs pistettä, jonka jälkeen ne eivät voi enää täyttää elintärkeitä tehtäviään.

Kielteiset vaikutukset koskettavat yhteisöjä kaikkialla, mutta köyhät ihmiset ja haavoittuvimmat valtiot kärsivät niistä eniten. 70 % maailman köyhistä elää maaseudulla ja heidän päivittäinen toimeentulonsa riippuu suoraan alueen biodiversiteetistä. Muun muassa tästä syystä maailman johtajien vuonna 2002 määrittelemä tavoite vähentää luonnon monimuotoisuuden hävikkiä merkittävästi vuoteen 2010 mennessä sisällytettiin vuosituhattavoitteisiin.

Aikaraja on nyt käsillä, mutta silti luonnonvarojemme väheneminen jatkuu kiivaana. Suunnatakseen huomion jälleen tähän haasteeseen YK:n yleiskokous on julistanut vuoden 2010 kansainväliseksi luonnon monimuotoisuuden vuodeksi. Myöhemmin tänä vuonna yleiskokous hakee vauhtia Nagoyan lokakuista biodiversiteettikokousta varten syyskuun vuosituhattavoitekokouksen yhteydessä järjestettävästä asiantuntijatapaamisesta. Pyrkimyksenä on määritellä uusi tavoitetila luonnon monimuotoisuudelle.

Uuden tavoitteen on edistettävä luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja kestävää kulutusta ja myötävaikutettava luonnonvarojen tasa-arvoiseen käyttöön. Tavoitteen on myös tunnustettava luonnonvarojemme ja kehitystavoitteidemme yhteneväisyys. Tätä ulottuvuutta korostamme myös tämän vuoden kansainvälisenä luonnon monimuotoisuuden päivän teemassa ”Luonnon monimuotoisuus kehityksessä ja köyhyyden vähentämisessä”.

Pohtikaamme tänään, kansainvälisenä luonnon monimuotoisuuden päivänä, perimmäisiä syitä luonnon monimuotoisuuden häviämiselle ja tarttukaamme toimeen sen pysäyttämiseksi. Meidän on muutettava ajattelu- ja toimintatapojamme niin, että huomioimme eliölajien ja niiden elinympäristöjen todellisen arvon. Meidän on ymmärrettävä, että luonnon monimuotoisuus on elämää – meidän elämäämme! Toimikaamme sen säilyttämiseksi nyt, ennen kuin on liian myöhäistä.