Viesti kansainvälisenä päivänä huumeiden väärinkäytön ja laittoman huumausainekaupan vastustamiseksi

YK:n logo

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

YK:n logo 

Pääsihteeri


VIESTI KANSAINVÄLISENÄ PÄIVÄNÄ HUUMEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN JA LAITTOMAN HUUMAUSAINEKAUPAN VASTUSTAMISEKSI

26. kesäkuuta 2010.

Valmistautuessamme syyskuun vuosituhattavoitekokoukseen meidän on tunnistettava huumeiden käytön ja huumausainekaupan aiheuttamat esteet kehitykselle. Kuten tämän vuoden teema painottaa, on aika ”ajatella terveyttä, ei huumeita – Think health, not drugs”.

Huumeiden väärinkäyttö aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja. Suonensisäisten huumeiden käyttö on suurimpia syitä HI-viruksen leviämiseen. Tietyissä osissa maailmaa heroiinin käyttö ja HIV ovat saavuttaneet epidemian mittasuhteet. Huumekontrolli, huumeiden käytön ehkäisy ja sen haitallisten vaikutusten lievittäminen mukaan lukien, ovatkin tärkeä osa HIVin ja AIDSin vastaista taistelua.

Huumeet ovat merkittävä uhka myös ympäristölle. Kokan viljely tuhoaa laajoja alueita Andien sademetsistä, planeettamme keuhkoista, samoin kuin kansallispuistoista. Kokaiinin valmistuksessa käytetyt kemikaalit myrkyttävät jokia.

Laiton huumekauppa heikentää myös hallintoa, instituutioita ja sosiaalista yhtenäisyyttä. Huumeiden salakuljettajat etsivät tyypillisesti reittejä, joilla lain voima on heikko. Huumausaineisiin liittyvä rikollisuus puolestaan syventää alttiutta epävakaudelle ja köyhyydelle.

Murtaaksemme tämän noidankehän meidän on edistettävä huumeita tuottavien alueiden kehitystä. Vuosituhattavoitteisiin tähtäävän työmme ja huumeiden vastaisen taistelun on kuljettava käsi kädessä. Etsiessämme tapoja hävittää laittomat huumeviljelmät meidän on työskenneltävä myös köyhyyden hävittämiseksi.

Viimeaikaiset huolestuttavat kehityskulut osissa Länsi-Afrikkaa ja Väli-Amerikkaa osoittavat, kuinka huumeiden salakuljetus voi horjuttaa valtioiden turvallisuutta ja jopa suvereniteettia. Tämän takia YK painottaa entistä enemmän oikeuden voimistamista ja rikosten vastaista taistelua rauhantyössään ja rauhanturvaoperaatioissaan.

Kansallisten hallitusten on myös tehtävä osansa. Kehotan kaikkia valtioita sitoutumaan YK:n kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen yleissopimukseen. Kutsun valtioita myös toimimaan sitoumuksensa mukaisesti YK:n korruption vastaisen yleissopimuksen jäseninä ja voimistamaan yhtenäisyyttään ja vähentämään korruptiota, joka mahdollistaa huumekaupan.

Tänä kansainvälisenä päivänä huumeiden väärinkäytön ja laittoman huumausainekaupan vastustamiseksi uudistakaamme sitoumuksemme tähän jaettuun vastuuseen niin omissa yhteisöissämme kuin kansainvälisessä valtioiden perheessämmekin.