Viesti kansainvälisen miinojen ja niiden raivaamisen päivänä

Maamiinoja on kaivettu maahan ainakin 68 maassa. Tämän johdosta miljoonat naiset, lapset ja miehet joutuvat pelkäämään elämänsä, ruumiinosien menettämisen tai toimeentulonsa puolesta. Nämä ihmiset eivät voi liikkua vapaasti, kävellä turvallisesti kouluun tai työpaikalle, he eivät voi paimentaa eläimiään tai matkustaa markkinoille.

Vaikka maamiinoilla ja sodasta jääneillä räjähteillä oli melkein 6000 uhria vuonna 2007, on luku silti laskenut dramaattisesti siitä, mitä se oli muutama vuosi sitten. Maailmanlaajuinen miinanraivausohjelma raivaa vuosittain miinoja yli 100 neliökilometrin laajuiselta alueelta ja kouluttaa yli seitsemän miljoonaa ihmistä, jotta he voisivat välttää vaarallisia alueita. Kaikki nämä aikaansaannokset ovat myötävaikuttaneet vähentämään kuolonuhrien lukumäärää, mutta me emme voi alla tyytyväisiä ennen kuin luku on nolla.

24 miinojen vaivaamaa maata, jotka ratifioivat henkilömiinat kieltävän sopimuksen vuonna 1997, ovat lähestymässä sitä aikarajaa, jonka velvottaa heidät raivaamaan henkilömiinat heidän omalta maaperältä tai alueilta, joita he hallitsevat. Kaikki maat pyrkivät raivaamaan henkilömiinat alueiltaan ja vähentämään riskiä uusista uhreista. Meitä odottaa haaste miten turvata tulevina vuosikymmeninä miinauhrien oikeudet ja hyvinvointi, sillä arviolta puoli miljoonaa ihmistä on joutunut miinojen uhriksi

Tämä kansainvälinen miinojen ja niiden raivaamisen päivä toimii myös muistuttajana siitä, että ilman kunnollista tukea, maamiinoista ja räjähteiden jäänteistä selviytyneet saattavat ajautua köyhyyteen ja syrjinnän kohteiksi ja kärsiä riittämättömistä terveydenhuolto ja kuntoutuspalveluista. Jäsenmaiden, kansalaisyhteiskuntien ja YK:n tulee muodostaa sosiaalisia, ekonomisia ja juridisia edellytyksiä urheille, jotta heidän oikeudet toteutuisivat ja että he voisivat elää tuottavina yhteiskunnanjäseninä. Miinanraivaus ja toimenpiteet tukea vammautuneita ihmisiä tukee tavoitteita saavuttaa myös vuosituhattavoitteet, meidän yhteiset tavoitteiteet paremmasta maailmasta.

Samanaikaisesti kun me teemme töitä torjuaksemme näiden rypäleaseiden käytön jotka aiheuttavat uskomatonta vahinkoa siviiliväestölle, kehitetään uusia työkaluja jatkuvasti. Minä toivotan tervetulleeksi kaikki ponnistelut, joilla näiden aseiden käyttö saataisiin loppumaan. Kaikilla uusilla instrumenteilla tulisi olla myös ohjelma, jolla tuettaisiin myös selviytyjiä ja heidän perheitään.

Tänä kansainvälisenä päivänä, minä kehotan kaikkia maita ratifoimaan ne aseistariisunta ja ihmisoikeussopimukset, jotka sisältävät viittauksia maamiinoista, tekemään niin, jos niin ei ole vielä tehty. Vain pyrkimällä siihen, että niin moni kuin mahdollista ratifioisi ja seuraisi sopimusta pystyy kansainvälinen yhteisö onnistumaan työssään ehkäistessään uusia vammautumia ja kuolonuhreja samoin kuin auttaa selviytyneitä ja heidän perheitään.