Viesti kansainvälisenä luonnon monimuotoisuuden päivänä

22.5.2008
Tämä päivä on muistutus siitä, kuinka tärkeää luonnon monimuotoisuus on. Toimikoon se samalla myös herätteenä korvaamattomien lajien ennen näkemättömän nopeasta katoamisesta, jota olemme todistamassa.

Maatalouden tulee toimia lähtöpisteenä, kun tätä ongelmaa ryhdytään selvittämään. Tämän päivän vilja ka kotieläimet peilaavat ihmisten vaikutusta. Ja uutiset eivät ole hyviä. Joka viides joka viides kotieläin laji on vaarassa kuolla sukupuuttoon, menetämme keskimäärin yhden lajin kuukaudessa. Niistä arviolta noin 7000 lajista, joita ihminen on viljellyt maanviljelyksen noin 10 000-vuotisen historian aikana, vain 30 lajia on käytännössä lajeja, joita käytämme jokapäiväisenä ravintona. Kun pitäydymme vain muutaman lajin käytössä, johtaa tämä strategia menetyksiin.

Ilmastonmuutos monimutkaistaa kuvaa. Lämpötilanmuutokset ja muutokset sademäärissä saavat aikaan katastrofaalisia seurauksia viljasadolle. Asiantuntijoiden mukaan nämä tekijät tulevat johtamaan siihen, että eteläisessä Afrikassa maissisadot pienenee 30 prosenttia ennen vuotta 2030. Meidän paras vakuutus on biologinen monimuotoisuus.

Kotieläinten kasvatus itsessään on merkittävä tekijä ilmastonmuutoksessa ja tuottaa enemmän päästöjä kuin liikenne. Kotieläinten kasvatus uhkaa lisäksi luonnon monimuotoisuutta. Arviolta viidennes siitä maa-alasta, joka aikaisemmin toimi villieläinten ja kasvien elinympäristönä on tänä päivänä karjan laidunmaana. Nämä maa-alueet voisivat toimia merkittävänä suojana ilmastonmuutosta vastaan.

Maailman väestö tulee kasvamaan 50 prosenttia nykyisestä vuoteen 2050 mennessä. Sellaisessa maailmassa voi edellemainitut trendit enteilevät nälkää ja aliravitsemusta, luoden olosuhteet myös köyhyydelle, sairauksille ja myös konfliktien leviäminen on mahdollista.

Kehityksen ja turvallisuuden näkökulmasta on tärkeää turvata planeettamme biologinen monimuotoisuus. Jos haluamme säilyttää luonnon ekologisen tasapainon, ei riitä että säilytämme ainoastaan kotieläimet ja ne kasvit joita viljelemme vaan meidän tulee myös suojella tuhansia kasveja ja eläimiä, jotka elävät metsissä, merissä ja muissa ekosysteemeissä.

Meidän tulee tukea näitä yrityksiä joilla yritämme saavuttaa ratkaisun, kuten esimerkiksi globaali toimintasuunnitelma geneettiselle monimuotoisuudeelle (Global Plan of Action for Animal Genetic Resources), joka hyväksyttiin syyskuussa viime vuonna YK:n tukemassa kokouksessa.  Toukokuussa biologista monimuotoisuutta  konventiota tukevat maat tulevat tapaamaan muut yhteistyökumppanit tehdäkseen yhteistuumin ja tehokkaammin työtä, jotta katoavien lajien määrä saataisiin asetetun maailman laajuisen tavoitteen mukaisesti pienentymään vuoteen 2010 mennessä .

Jokainen voittaa ekosysteemin ollessa toimiva, monimuotoisuuden ja geneettisten resurssien pitäessä yllä elämää kaikkialla. On liian myöhästä korjata tehtyjä virheitä, joista planeettamme on joutunut kärsimään, mutta ei ole koskaan liian myöhäistä alkaa vaalimaan sitä, mitä meillä on jäljellä. Yhdistäköön tämä kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä meidät tässä työssä.