Viesti maailman väestöpäivänä

alt

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

alt 

Pääsihteeri


VIESTI  MAAILMAN VÄESTÖPÄIVÄNÄ

11. heinäkuuta 2010

Tänä vuonna kuutisenkymmentä maata kerää informaatiota ja laskee väestöään osana vuoden 2010 väestönlaskentaprosessia. Väestönlaskenta on ainoa tilasto-operaatio, joka kattaa maiden koko väestön. UNFPA, YK:n väestörahasto ja muut yhteistyökumppanit tukevat tätä valtaisaa ponnistusta ympäri maailman.

Hyvä hallinto, hallinnon läpinäkyvyys ja vastuullisuus edellyttävät kaikki tasokasta tilastotietoa. Väestötieto auttaa johtajia ja toimintatapojen laatijoita tekemään valistuneita päätöksiä köyhyyden ja nälän vähentämiseen pyrkivien ohjelmien yhteydessä sekä edistämään koulutusta, terveydenhuoltoa ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Varmaa tilastotietoa tarvitaan myös humanitaaristen kriisien yhteydessä.

Tämän vuoden väestöpäivän teemana on “Jokainen merkitsee, everyone counts”. Lasketuksi tuleminen tarkoittaa myös näkyväksi tulemista. Tämä on erityisen tärkeää naisille ja nuorille ihmisille. Sukupuolista ja ikäryhmistä kerätyt tilastotiedot luovat pohjaa kansallisten päättäjien vahvemmalle vastuullisuudelle eri sukupuolia ja ikäryhmiä kohtaan ja auttavat rakentamaan pohjaa tasa-arvoisemmalle ja vauraammalle yhteiskunnalle.

On lupaavaa, että monet maat, jotka ovat aiemmin epäonnistuneet kansallisissa väestönlaskentapyrkimyksissään, ovat nyt raportoineet menestyksistä. Seuraavana haasteena on sen varmistaminen, että kerättyjä tietoja käytetään sellaisten suunnitelmien ja toimintatapojen laatimiseen, jotka parantavat nykyisten ja tulevien sukupolvien mahdollisuuksia menestyä.

Tänä maailman väestöpäivänä kutsun kaikkia maailman päättäjiä varmistamaan, että jokaisella ihmisellä on merkitystä. Ainoastaan ottamalla huomioon kaikki naiset ja miehet, tytöt ja pojat, voimme saavuttaa vuosituhattavoitteet ja edistää yhteisiä Yhdistyneiden kansakuntien tavoitteitamme.