Vuosituhattavoitteiden saavuttaminen edellyttää vahvempaa yhteistyötä

Photo: UN Photo/Evan Schneider

Photo: UN Photo/Evan Schneider

20.9.2013 – Kansainvälisen yhteisön on sitouduttava yhteisesti sovittuihin köyhyyden vähentämiseen tähtääviin tavoitteisiin, totesi YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon vuosituhattavoitteiden toteutumista tarkastelevan raportin julkaisutilaisuudessa. Raportin mukaan köyhyyden vähentämisessä on saavutettu merkittäviä tuloksia, mutta talouden taantuma uhkaa vuosituhattavoitteiden saavuttamista.

 

”Mukaan tulee uusia maita ja uusia kumppaneita. Silti meidän kaikkien täytyy täyttää sitoumuksemme kehitysapuun, ilmastorahoitukseen ja kehittyvien maiden resurssien mobilisointiin”, kertoi pääsihteeri toimittajille YK:n päämajassa New Yorkissa, jossa hän julkisti vuosituhattavoitteita seuraavan työryhmän raportin.

Raportin mukaan kehitystä on tapahtunut teknologian saatavuudessa ja kehitysmaiden velkojen kysymyksessä. Lääkkeiden saatavuus on parantunut ja kehitysmaiden vientituotteiden markkinat ovat kasvaneet.

Pääsihteeri sanoi, että kehitysmaiden vientituotteiden tariffit ovat laskeneet ja tuotteiden määrä markkinoilla lisääntynyt. Joitakin vähiten kehittyneiden maiden tuotteita on päästetty markkinoille verovapaasti.

Matkapuhelinteknologia ja internet ovat levinneet nopeasti ja tärkeät lääkkeet, esimerkiksi HIV:n hoitoon, ovat tulleet yhä useamman saataville.

”Silti meidän on tehtävä paljon enemmän”, jatkoi pääsihteeri viitaten raporttiin.

”Viimeisen vuoden aikana on ollut havaittavissa myös huolestuttavia trendejä. Pohjoisen ja etelän välinen globaali kumppanuus osoittaa heikentymisen merkkejä”, sanoi YK:n apulaispääsihteeri ja YK:n kehitysohjelman (UNDP) kehityspolitiikkayksikön johtaja Olav Kjørven. UNDP koordinoi vuosituhattavoitteiden toteutumista seuraavaa työryhmää yhdessä YK:n talous- ja sosiaalikysymysten yksikön (UN-DESA) kanssa.

”Raportin tärkein sanoma on, että meidän on puututtava tilanteeseen”, Kjørven sanoi. ”Meidän on pysäytettävä tämä takapakki ja saatava useammat sitoutumaan kehitykseen. Meidän on näytettävä, että suhtaudumme vakavasti globaaliin kumppanuuteen kahtena viimeisenä vuonna ennen vuoden 2015 merkkipaalua.”

Raportin mukaan useita merkittäviä tavoitteita on saavuttu tai saavutetaan vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteiden saavuttamisen taustalla on kansainvälisen yhteisön, hallitusten, yksityisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja muiden toimijoiden kollektiivinen panos.