Vuosituhattavoitteiden seurantakokous

MDG banner in Finnish

MDG banner in Finnish

Vuosituhattavoitteiden seurantakokous

Allekirjoittaessaan YK:n vuosituhatjulistuksen vuonna 2000 ja sitoutuessaan vuosituhattavoitteisiin 189 maan johtajat tekivät historiallisen lupauksen lopettaa köyhyys vuoteen 2015 mennessä.

Kymmenen vuotta myöhemmin maailman johtajat tapaavat jälleen YK:n arvioidakseen vuosituhattavoitteiden toteutumista. YK:n pääsihteerin isännöimä seurantakokous järjestetään 20.-22.9.2010 New Yorkissa. Kokouksen tavoitteena on koota yhteen ja jakaa sellaisia toimenpiteitä ja aloitteita, jotka ovat edistäneet tavoitteiden toteutumista sekä tukea hallitusten sitoutumista konkreettisiin toimintaohjelmiin, joiden avulla vuosituhattavoitteet sekä muut kansainvälisesti sovitut kehitystavoitteet voitaisiin saavuttaa. Kolmipäiväinen kokous koostuu kuudesta täysistunnosta ja kuudesta ”pyöreän pöydän istunnosta”.

 

Kokoukselta odotetaan uutta poliittista sitoutumista vuosituhattavoitteisiin, jonka avulla niiden toteutumista voitaisiin jouduttaa riittävästi, jotta vuoden 2015 aikarajasta ei myöhästytä.


Taustaa

Syyskuussa 2000, yli vuosikymmenen kestäneiden YK-tason neuvotteluiden ja keskusteluiden jälkeen, maailman johtajat tapasivat YK:n päämajassa New Yorkissa ja sitoutuivat uudenlaiseen maailmanlaajuiseen yhteistyöhön äärimmäisen köyhyyden vähentämiseksi. Sitoumus kiteytettiin osatavoitteisiin, joille annettiin tarkat aikarajat, joihin mennessä tavoitteet on saavutettava. Kahdeksan vuoteen 2015 mennessä saavutettavaa tavoitetta on sittemmin opittu tuntemaan nimellä vuosituhattavoitteet.

Vuonna 2005 pidetyssä maailmankokouksessa yli 170 valtionpäämiehellä oli ainutkertainen tilaisuus tehdä rohkeita ratkaisuja köyhyyden poistamiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamiseksi sekä YK:n uudistamiseksi. Kokouksen asialista pohjasi Kofi Annanin vuonna 2005 laatimaan raporttiin “In Larger Freedom”.

Hallitukset, säätiöt, yritykset sekä kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat työskennelleet köyhyyden, nälän ja parannettavissa olevien sairauksien lopettamiseksi vuoteen 2015 mennessä luomalla vuoden 2008 huippukokouksessa listan uusia sitoumuksia, joiden avulla vuosituhattavoitteet on mahdollista saavuttaa. ”Kokoontuminen ylitti kaikkein optimistisimmatkin odotuksemme”, Ban Ki-moon kiitti yli 16 miljardia dollaria kerännyttä huippukokousta. Kokouksen myötä saatiin kerättyä yli 1,6 miljardia ruokaturvan parantamiseen, 4,5 miljardia koulutuksen parantamiseen sekä 3 miljardia malarian vastaiseen taisteluun. 

Ketkä osallistuvat?

Valtionpäämiehet, kansalaisryhmien, säätiöiden sekä yksityisen sektorin edustajat. Tähän mennessä kokoukseen on ilmoittautunut 144 maan ylin johto. Avauspuheenvuoroja odotetaan YK:n pääsihteeriltä Ban Ki-moonilta sekä yleiskokouksen puheenjohtajilta Ali Abdussalam Trekiltä (Libya, 64. istuntokauden puheenjohtaja) ja Joseph Deissiltä (Sveitsi, 65. istuntokauden puheenjohtaja).

Ajantasainen lista osallistujista ja yhteistyökumppaneista on luettavissa kokouksen internetsivuilla

Raportit

YK:n pääsihteerin vuonna 2002 käynnistämä vuosituhatprojekti (The Millennium Project) pyrkii luomaan konkreettisia toimintalinjauksia, joiden avulla vuosituhattavoitteet voidaan saavuttaa. Vuonna 2005 projektin itsenäinen neuvoa-antava elin antoi professori Jeffrey Sachsin johdolla suosituksensa pääsihteerille raportissaan “Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals.”