Vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2012: Tärkeitä edistysaskeleita on saavutettu

519527-mdgbankimoon

519527-mdgbankimoon

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin maanantaina 2. heinäkuuta julkaiseman vuosituhattavoitteiden seurantaraportin mukaan tavoitteissa on saavutettu tärkeitä edistysaskeleita.

Äärimmäisen köyhyyden puolittamiseen tähtäävä tavoite on saavutettu viisi vuotta ennen vuoden 2015 takarajaa. Myös riittävistä vesilähteistä saatavan puhtaan juomaveden puutteesta kärsivien ihmisten osuus on onnistuttu puolittamaan. 200 miljoonan slummeissa asuvan elinolosuhteita on parannettu – tavoite on saavutettu kaksinkertaisesti ennen vuoden 2020 määräaikaa. Tyttöjen määrä peruskouluissa on nyt yhdenvertainen poikien kanssa – edistystä on tapahtunut erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Myös lapsi- ja äitikuolleisuus on vähentynyt.

Tärkeää edistystä on saavutettu HIV-lääkityksen saatavuudessa sekä taistelussa tuberkuloosia ja malariaa vastaan. ”Tulokset ovat vähentäneet inhimillisiä kärsimyksiä valtavasti ja ne ovat selkeä osoitus vuosituhattavoitteiden edustaman lähestymistavan toimivuudesta. Ne eivät kuitenkaan anna aihetta ottaa rennosti,” Ban Ki-moon totesi seurantaraportin esipuheessa.

Vuosituhattavoitteisiin liittyy kuitenkin haasteita ja kansainvälistä yhteisöä vaaditaan toimimaan tehtyjen sitoumusten mukaan. ”Saavutukset ovat jakautuneet epätasaisesti sekä maiden ja alueiden välillä että niiden sisällä. Vuosien 2008-2009 lukuisat kriisit ovat myös hidastaneet edistystä joidenkin tavoitteiden kohdalla,” YK:n talous- ja sosiaaliasioista vastaava alipääsihteeri Sha Zukang totesi seurantaraportin yhteenvedossa. Tarpeeksi edistystä ei ole myöskään saavutettu kunnollisten töiden lisäämisessä ja nälän poistamisessa. Lisäksi äitikuolleisuuden taso on vielä kaukana tavoitteesta saavutetusta edistyksestä huolimatta.

”Jatkossa edistys riippuu kahdeksannen vuosituhattavoitteen – globaalin kehityskumppanuuden – saavuttamisesta,” Ban totesi. Sekä Ban että Sha myös korostivat sukupuolten tasa-arvon saavuttamisen tärkeyttä. ”Nykyisen talouskriisin, joka koettelee suurta osaa kehittyneistä maista, ei saa antaa jarruttaa positiivista edistystä tai aiheuttaa kielteistä kehitystä. Rakentakaamme onnistumisille, jotka olemme saaneet aikaan tähän mennessä ja älkäämme luovuttako ennen kuin kaikki vuosituhattavoitteet on saavutettu,” Ban totesi.

Koko raportin edistystaulukoineen löydät täältä.

 

Lisätietoa raportista:

UNDP:n Pohjoismaiden toimisto:
Viestintäjohtaja Trygve Ølfarnes, , email: [email protected], +47 22 12 16 13

New York:
UN Department of Public Information (DPI), Newton Kanhema, email: [email protected], +1 212-963-5602