Vuosituhattavoitteille 2.5 miljardia dollaria tukea

Photo: UN Photo/Amanda Voisard

Photo: UN Photo/Amanda Voisard

24.9.2013 – YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon järjesti eilen YK:n yleiskokouksen yhteydessä YK:n vuosituhattavoitteita käsittelevän kokouksen, jonka osallistujat lupasivat tukea köyhyyden vastaisia tavoitteita yhteensä 2.5 miljardilla dollarilla. Esimerkiksi Norjan hallitus ja ruotsalainen IKEA tukevat YK:n vuosituhattavoitteiden toteutumista merkittävillä avustuksilla.

YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät vuosituhattavoitteet vuonna 2000. Köyhyyden vähentämiseen, parempaan terveyteen, tasa-arvoon, koulutukseen ja elinkelpoiseen ympäristöön tähtäävät tavoitteet ulottuvat vuoden 2015 loppuun: tavoitteiden täyttämiseen on aikaa reilut 800 päivää. Pääsihteerin eilen järjestämässä kokouksessa poliittiset johtajat, yksityisen sektorin edustajat, kansalaisjärjestöt ja humanitaariset toimijat kokoontuivat aloittaakseen viimeisen ponnistuksen vuosituhattavoitteiden täyttämiseksi.

Pääsihteeri Ban Ki-moon totesi, että kahdeksan tavoitteen saavuttamiseksi on tehtävä vielä töitä. Vaikka kaikkia tavoitteita ei ole vielä saavutettu, korosti Ban muutoksen mahdollisuutta. Pääsihteerin mukaan maailma on osoittanut kykenevänsä toimimaan yhdessä ja saavuttamaan tuloksia nopeasti.

”Köyhien määrä on romahtanut, terveyden alalla on tapahtunut kehitystä ja lukutaito on lisääntynyt. Aluksi joidenkin mielestä epärealistisilta vaikuttaneet tavoitteet ovat muuttuneet saavutettaviksi.”

Tähän mennessä kokouksen osallistujat ovat sitoutuneet tukemaan vuosituhattavoitteita yhteensä 2.5 miljardilla dollarilla. Iso-Britannia ilmoitti tukevansa Globaalirahastoa 1.6 miljardilla dollarilla AIDS:in, tuberkuloosin ja malarian vastaisessa työssä. Maailmanpankki puolestaan tukee kehitysmaita vähintään 700 miljoonalla dollarilla naisten ja lasten terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Ruotsalainen IKEA-säätiö sitoutui tukemaan UNICEF:in toimintaa Intiassa 80 miljoonalla dollarilla. Norja tukee 75 miljoonalla lasten ja äitien terveyttä.