Wahlström nimitettiin katastrofien riskien vähentämisestä vastaavaksi apulaispääsihteeriksi

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on nimittänyt Margareta Wahlströmin apulaispääsihteeriksi. Wahlströmin vastaa tehtävässään katastrofeihin liittyvien riskien vähentämisestä. Samalla hänet nimitettiin pääsihteerin erityisedustajaksi, joka hoitaa Hyogon protokollan toimintasuunnitelmaa sekä YK:n strategiaa luonnonkatastrofien ehkäisyyn ja valvontaan.

Toimen rahoitus perustuu vapaaehtoisuuteen, ja sen tarkoituksena on lisätä ja nopeuttaa kansainvälistä yhteistyötä, jolla rajoitetaan luonnonkatastrofien vaikutuksia. Kiihtyneen ilmastonmuutoksen myötä luonnonkatastrofien vaikutus on lisääntynyt.

Margareta Wahlströmillä on laaja kokemus YK-järjestelmästä ja humanitaarisista aiheista. Hän on työskennellyt muun muassa apulaispääsihteerinä YK:n humanitaaristen asiain koordinointitoimistossa (OCHA). Lisäksi Wahlström on toiminut pääsihteerin apulaiserityisavustajana YK:n operaatiossa Afganistanissa.

Lue lisää YK:n katastrofien vähentämisstrategiasta.