With a little help from my friends

kätöset

kätöset

20.12.2012 Tämän päivän yhtenäisessä maailmassa on suuri tarve ja loistava mahdollisuus tehdä maailmanlaajuisesta solidaarisuudesta vielä kiinteämpää. Tämän vuoden kansainvälisen inhimillisen solidaarisuuden päivän teema on globaali kumppanuus yhteisen vaurauden luomiseksi.

“Tänä vuonna kansainvälistä inhimillisen solidaarisuuden päivää vietetään dramaattisten muutosten keskellä. Ihmiset ympäri maailmaa vaativat suurempaa poliittista vapautta, hallitusten vastuullisuutta ja tasa-arvoa. Maailmanlaajuinen yhtenäisyys syvenee taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen kehityksen myötä” Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moon sanoi huomauttaen, että solidaarisuus on elintärkeää ratkaistaessa ongelmia meidän yhtyeenliittyneessä maailmassamme.

Solidaarisuuden päivää vietetään vuosittain 20.12. vuodenaikana, jolloin monet ihmiset luovat katseen tulevaisuuteen ja pohtivat uuden vuoden lupauksiaan.

”YK:n vuosituhattavoitteiden saralla saavutetusta kehityksestä huolimatta meidän on työskenneltävä tehokkaammin saavuttaaksemme tavoitteet ennen määräajan umpeutumista vuonna 2015. Teemme tällä hetkellä myös pohjatyötä vuoden 2015 jälkeisen kehitysagendan luomiseksi. Näiden prosessien on tarkoitus olla avoimia osallistumiselle, haluamme kuulla sekä kehitysasiantuntijoiden että tavallisten kansalaisten näkemyksiä” Ban selitti.

”Voimme saavuttaa yhteiset päämäärämme, jos ihmiset pystyvät osallistumaan tulevaisuuteemme vaikuttavien suunnitelmien, käytäntöjen ja ohjelmien laatimiseen ja toimeenpanoon. Sitoumukset ilman voimaannuttamista ovat sanoja ilman merkitystä” Ban vahvisti.¨

”Kansainvälisenä inhimillisen solidaarisuuden päivänä kehotan kaikkia maailman kansalaisia yhtenä perheenä edistämään solidaarisuutta siten, että voimme saavuttaa yhteiset päämäärämme.”