Yhdessä korruptiota vastaan

Photo: Flickr / 2.0 Generic (CC BY 2.0)/ futureatlas.com

Photo: Flickr / 2.0 Generic (CC BY 2.0)/ futureatlas.com

8.12.2013 – Korruption vastainen taistelu koskettaa sekä rikkaita että köyhiä maita. Korruptio haittaa inhimillistä kehitystä: se lisää epävakautta, köyhyyttä ja on merkittävä este julkisen sektorin toiminnalle etenkin epävakaissa valtioissa.

Maailman korruptionvastaista päivää vietetään 9. joulukuuta.

YK:n huume- ja rikostoimiston UNODC:n johtaja Yury Fedotov korostaa, että korruption vastaisessa taistelussa tarvitaan kaikkia. ”Hallitusten, yrityssektorin, kansalaisyhteiskunnan, tiedeyhteisön ja median on yhdessä vastustettava korruptiota määrätietoisesti ja vahvasti,” hän jatkaa.

Korruptio on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen suurin yksittäinen este maailmassa. Arvioiden mukaan vuosittain maksetaan 1000 miljardia dollaria lahjuksia. Valtiot menettävät arvioiden mukaan 2600 miljardia dollaria korruption kautta, mikä vastaa viittä prosenttia maailman bruttokansantuotteesta.

YK:n kehitysohjelman (UNDP) arvioiden mukaan kehitysmaissa korruption arvo on kymmenen kertaa maiden vastaanottaman virallisen kehitysavun määrää suurempi.

Korruptio ei pelkästään vie rahaa sitä tarvitsevilta. Se heikentää hallintoa, mikä saattaa lisätä järjestäytynyttä rikollisuutta ja esimerkiksi asekaupan, uhanalaisten lajien metsästyksen ja ihmisten salakuljetuksen kaltaisia ilmiöitä.

Korruption kitkeminen on elintärkeää YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi.

Kehittyneissä maissa korruptio ei välttämättä tunnu kovin merkittävältä ongelmalta. Tranparency International –järjestön viimeisimmässä vertailussa Suomi arvioitiin maailman kolmanneksi vähiten korruptoituneeksi valtioksi. Tämä ei tarkoita, ettei korruptiota tapahtuisi myös kehittyneissä valtioissa. Korruptiolla on eri muotoja ja sen vastaisessa taistelussa tarvitaan eri keinoja eri valtioissa.

Korruption poistaminen ja ehkäisy vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Kaikkien toimijoiden on toimittava yhdessä läpinäkyvämmän ja toimivamman maailman puolesta.