Yhdistyneiden kansakuntien ja EU:n yhteistyö

Yhteistyö Euroopan unionin ja Yhdistyneiden kansakuntien näkyy nyt myös uudella nettisivulla. Kyseessä on uusi helposti lähestyttävä kanava EU:n ja YK:n yhteisten merkkipäivien ja projektien löytämiseksi.

Euroopan unioni ja Yhdistyneet kansakunnat ovat jo pitkään ja vakaasti toimineet yhdessä. Koska molemmat organisaatiot pyrkivät toimivaan, monikeskiseen kansainväliseen toimintaan, ovat ne luontevia kumppaneita toisilleen. Yhteistyön avulla pyritään vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin jo niiden syntyvaiheessa. Yhteisen tiedottamisen ja julkaisutoiminnan mukana myös molempien järjestöjen saavutettavuus paranee.

Yhteinen arvomaailma ja yhteiset pyrkimykset näkyvät muun muassa merkkipäivien muistamisessa; ensimmäinen yhteinen juhlistaminen tapahtuu kansainvälisenä lasten päivänä ja ihmisoikeuksien päivänä lukuisissa yhdistetyissä tapahtumissa.

Vuosina 2009 ja 2010 YK muistaa EU:n kera mm. seuraavia päiviä:

20. marraskuuta: Kansainvälinen lasten päivä
10. joulukuuta: Ihmisoikeuksien päivä
8. maaliskuuta: Kansainvälinen naistenpäivä
3. toukokuuta: Maailman lehdistönvapauden päivä
5. kesäkuuta: Maailman ympäristöpäivä
9. elokuuta: Alkuperäiskansojen päivä
16.-17. lokakuuta: Maailman ravintopäivä sekä köyhyyden poistamisen päivä
25. marraskuuta: Kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi