Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin, islamilaisten maiden järjestön pääsihteerin sekä Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteislausunto

Olemme syvästi huolestuneet seurauksista, joita on ollut tanskalaisen lehden kuukausia sitten profeetta Muhammedista julkaisemilla, loukkaavilla pilapiirroksilla ja niiden julkaisulla uudelleen joissakin eurooppalaisissa sanomalehdissä, sekä niiden nostattamista väkivaltaisista reaktioista.

Yksilöt ja yhteisöt, jotka tunnistavat syvän uskonnollisen vakaumuksen merkityksen, jakavat muslimimaailman loukkaavista kuvista nousseen ahdistuksen. Kaikissa yhteiskunnissa tulisi osoittaa hienotunteisuutta ja vastuuntuntoa käsiteltäessä mille tahansa uskontokunnalle merkityksellisiä aiheita, niidenkin jotka itse eivät jaa kyseistä uskoa.

Kannatamme täysin sananvapautta. Samalla ymmärrämme syvän loukkaantumisen ja laajalle levinneen suuttumuksen muslimien keskuudessa. Uskomme, että lehdistönvapaus edellyttää vastuuntuntoisuutta ja tahdikkuutta sekä kaikkien uskontojen periaatteiden kunnioittamista.

Olemme kuitenkin sitä mieltä, että viimeaikaiset väkivaltaiset reaktiot ovat ylittäneet rauhanomaisen protestin rajat. Tuomitsemme erityisesti suurlähetystöihin kohdistuneet, valitettavat hyökkäykset Damaskoksessa, Beirutissa ja muualla.

Hyökkäykset ihmisiä vastaan sekä omaisuuden tuhoaminen aiheuttavat vahinkoa ennen kaikkea mielikuvalle rauhanomaisesta islamista. Vetoamme kaikkien maiden viranomaisia suojelemaan ulkomaiden lähetystöjä ja niiden kansalaisia laittomilta hyökkäyksiltä.

Viimeaikaisten tapahtumien vuoksi vuoropuhelu eri uskontokuntien ja eri maiden johtajien välillä ja keskuudessa on entistäkin tärkeämpää. Pyydämme auktoriteetteja vetoamaan ihmisiin, jotta he pysyisivät rauhallisina ystävyyden ja keskinäisen kunnioituksen hengessä.

Kofi A. Annan
Ekmeleddin Ihsanoglu
Javier Solana