Yhtäkään tyttöä ei tulisi pakottaa naisimisiin

flicka

flicka

11.102012 Joka kolmas nainen maailmassa menee naimisiin ennen kuin on täyttänyt 18 vuotta ja näistä naisista yksi kolmasosa naitetaan ennen kuin he ovat täyttäneet 15 vuotta.

11. lokakuuta vietetään ensimmäistä kertaa kansainvälistä tyttöjen päivää ja tänä vuonna kiinnitetään huomiota erityisesti lapsiavioliittoihin.

Lapsiavioliitot on perustavanlaatuinen ihmisoikeusrikkomus ja ne vaikuttavat tyttöjen elämään kokonaisvaltaisesti. Lapsiavioliitot vievät tytöiltä oikeuden lapsuuteen, ne häiritsevät tyttöjen koulutusta ja rajoittavat mahdollisuuksia. Aikaiset avioliitot lisäävät myös riskiä joutua väkivallan ja hyväksikäytön uhriksi. Tämä vaarantaa tyttöjen terveyden ja heikentää lähes kaikkien YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamismahdollisuuksia sekä terveiden yhteisöjen kehittymistä ylipäätänsä..

”Lapsiavioliitot eristävät tytöt mahdollisuuksistaan. Ne vaarantavat terveyden, lisäävät riskiä altistua väkivallalle ja aiheuttavat aikaisia sekä ei-toivottuja raskauksia, jotka ovat tytöille usein kuolemanvaaraksi” YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon sanoi lausunnossaan. ”Jos vastasynnyttänyt äiti on alle 18-vuotias, hänen lapsensa riski kuolla ensimmäisen elinvuoden aikana on 60 % korkeampi kuin lapsen, jonka äiti on yli 19-vuotias.”

Kehittyvissä maissa 90 % alaikäisille 15-19-vuotiaille tytöille syntyvistä lapsista syntyy tytöille, jotka ovat jo avioliitossa. Raskauteen liittyvät komplikaatiot ovat tämän ikäryhmän tyttöjen suurin kuolinsyy.

Tytöt, joilla on vain alhainen koulutustaso joutuvat todennäköisemmin naimisiin kuin enemmän koulutetut tytöt, ja lapsiavioliiton myötä tyttöjen opiskelu loppuu käytännössä kokonaan. Sen sijaan tytöt, joilla on toisen asteen koulutus, päätyvät 6 kertaa epätodennäköisemmin naimisiin nuorena. Näin ollen opiskelu on yksi parhaista keinoista suojella tyttöjä ja taistella lapsiavioliittoja vastaan. Tästä huolimatta Plan Internationalin tuoreen raportin mukaan 39 miljoonaa tyttöä ei osallistu toisen asteen koulutukseen.

Suomessa kansainvälistä tyttöjen päivää juhlitaan esittämällä tunnelmallinen, musiikkipitoinen tv-ohjelma Plan-ilta lapselle. Kehitysjärjestö Plan oli yksi kansainvälisen tyttöjenpäivän aloitteentekijöistä.