Yhteiset haasteet – Yhteiset ratkaisut

Flickr Nacho Fradejas Garcia 2.0 Generic CC BY NC ND 2.0

Flickr Nacho Fradejas Garcia 2.0 Generic CC BY NC ND 2.0

12.9.2014 – Yhteistyötä on tapana pitää vain pohjoisen ja etelän välisenä pyrkimyksenä. Kehitystä tuetaan kuitenkin etelä–etelä-yhteistyöllä (SSC) yhtä paljon kuin muilla tavoilla.

Etelä–etelä-yhteistyö (SSC) mahdollistaa kehitysmaiden jakaa tietoa ja luoda kumppanuuksia yhteisten kehityshaasteiden ratkaisemiseksi. Nämä yhteistyökumppanuudet voivat olla erittäin tärkeitä koko alueen kehitykselle, ja toimia lisänä perinteiselle pohjoinen–etelä-yhteistyölle näiden sulkematta pois toisiaan. Kehitysmaat ovat itse aloittaneet ja organisoineet Etelä–Etelä- yhteistyön ja myös hallinnoivat sitä itse.

Etelä–etelä-yhteistyössä on mukana hallituksia, yksityisen ja julkisen sektorin instituutioita, kansalaisjärjestöjä sekä yksilöitä. Tämä on edellytyksenä yhteistyön onnistumiselle kaikilla tasoilla. Myös perinteiset lahjoittajamaat ja monenkeskiset järjestöt voi osallistua etelä–etelä-hankkeiden tukemiseen.

Tänään vietetään YK:n kansainvälistä etelä–etelä-yhteistyön päivää, jolloin tarkoituksena on huomioida yhteistyön tärkeys ja arvioida eteläisten valtioiden pakottavimmat tarpeet. Maailman suuret taloudelliset ja poliittiset muutokset viimeisten kahden vuosikymmenen aikana ovat tuntuneet erityisesti etelässä. Muutokset ovat tapahtuneet nopeammin kuin koskaan aikaisemmin historiassa samalla aikavälillä.

sscoop

Etelän valtioiden keskinäiset suhteet ja etelän ja pohjoisen suhteet ovat saavuttaneet aivan uusia ulottuvuuksia. Keskeiset haasteet kuten ympäristö, ilmastonmuutos, energia, maailmanlaajuinen köyhyys ja muuttoliikkeet ovat laajempia kuin pelkästään pohjoinen–etelä-akselilla, ja vaativat maailmanlaajuisia ratkaisuja.

YK:n etelä–etelä-yhteistyön toimisto UNOSSC:n mukaan viimeisin kehityssuuntaus on etelä–etelä-yhteistyön muuttuminen lisääntyneeksi valtioiden väliseksi kaupankäynniksi, tuoden myös muita taloudellisia ja materiaalisia hyötyjä. Yhteistyön yksi merkittävimpiä etuja on kuitenkin kehitysmaiden äänen vahvistuminen monenkeskisissä neuvotteluissa.

Kehitymaiden välinen kauppa kasvaa nopeasti, 15,9 % vuodessa. Etenkin ympäristöpalveluiden ja -tuotteiden (kuten tuuliturbiinien) kauppa kasvaa nopeammin kuin maailmanlaajuinen kauppa tällä alalla. Kehitysmaiden osuus uudistuvan energian tuotteiden maailmanlaajuisesta viennsitä onkin kasvanut vuoden 2004 32 prosentista 75 prosenttiin vuonna 2011. 

YK:n pääsihteeri Ban-Ki-moon painotti yhteistyön tärkeyttä sanoessaan, että”etelä–etelä-yhteistyö tarjoaa todellisia, konkreettisia ratkaisuja yleisiin kehityshaasteisiin.” Hän muistutti myös kaikkia toimijoita siitä, miten ”nämä ovat tilaisuuksia, joita kansainvälisen yhteisön täytyy hyödyntää paremmin.”

Lue lisää

Etelä-etelä-yhteistyön taustoja (englanniksi)