YK arvioi Suomen korruptiotilannetta

YK:n ryhmä arvioi viime viikolla korruption vastaisen YK:n yleissopimuksen täytäntöönpanoa Suomessa. Ryhmä arvioi muun muassa lahjonnan eri muotojen rangaistavuutta ja poliisin ja rikosoikeusjärjestelmän toimintaa.

Ryhmä koostuu asiantuntijoista, jotka tulevat sopimuksen osapuolimaista, sekä YK:n edustajista YK:n sihteeristön huume- ja kriminaalipolitiikan toimistosta. Suomessa ryhmä tapasi korruptionvastaisen yhteistyöverkoston jäseniä, viranomaisia, tutkijoita sekä yksityisen sektorin ja kansalaisjärjestöjen edustajia.

Suomi on ensimmäinen maa, jossa YK:n arviointi tehdään. Suomi on ollut keskeisesti mukana kehittämässä korruption vastaista YK:n yleissopimusta ja sen seurantamekanismia. Seuranta suoritetaan vertaisarvioinnin avulla, ja arvioitavien maiden järjestelmä käydään läpi yksityiskohtaisesti. Suomi on korostanut järjestöjen, yksityisen sektorin ja tutkijoiden merkitystä sopimuksen täytäntöönpanon arvioinnissa, ja siksi oikeusministeriö onkin pyrkinyt saamaan mahdollisimman paljon näiden edustajia mukaan maavierailuun. Lue lisää YK:n ryhmän vierailusta täällä.