YK auttaa maailman naisia

Photo: UN Women Gallery

Photo: UN Women Gallery

Pohjoismaita pidetään mallimaina sukupuolten tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä. Naisten oikeudet ja tasa-arvo ovatkin toistuvasti esillä Pohjoismaiden toiminnassa YK:ssa. Tänä vuonna Ruotsin pääministeri Fredrik Reinfeldt korosti YK:n yleiskokouksen yleiskeskustelupuheenvuorossaan sukupuolten välisen tasa-arvon ja kehityksen välistä yhteyttä.

Pohjoismaat tukevat useita naisten oikeuksia, naisten voimaannuttamista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa edistäviä hankkeita. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on yksi järjestöistä, joiden toimintaa Pohjoismaat tukevat: Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska olivat kaikki järjestön kymmenen suurimman tukijavaltion joukossa vuonna 2012.

UN Women tukee paikallisten hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan projekteja kahden erillisen rahaston kautta.

Sukupuolten välisen tasa-arvon rahasto rahoittaa naisten taloudellisen ja poliittisen aseman parantamiseen tähtääviä hankkeita. Rahasto toimii yhdessä alueellisten ja valtiollisten toimijoiden kanssa. Naisten aseman parantamiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi on tärkeää taata naisille mahdollisuus edistää omia asioitaan. UN Womenin sukupuolen välisen tasa-arvon rahasto on vuodesta 2009 lähtien rahoittanut innovatiivisia hankkeita 47 maassa yhteensä 43 miljoonalla dollarilla.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen rahasto (UN Trust Fund) pyrkii lisäämään globaalia tietoisuutta naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta. On tärkeää ymmärtää, ettei naisiin kohdistuva väkivalta ole missään tilanteessa välttämätöntä eikä hyväksyttävää. Rahasto on johtaja globaali naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisten projektien rahoittaja.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen rahaston tukemat ohjelmat toimivat yhdessä YK:N pääsihteerin UNiTE to End Violence against Women –kampanjan kanssa.

Naisten oikeudet ja naisten osallistumismahdollisuuksien kehittäminen ovat keskeisiä osia inhimillisestä kehityksestä. UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcukan mukaan ”jättämällä investoimatta naisiin, hylkäämme mahdollisuudet välittömään hyvinvoinnin lisäämiseen ja pitkäaikaiseen rauhanrakentamiseen. Viime vuoden maailman kehitysraportti osoittaa, että tasa-arvoon investoiminen on myös taloudellisesti kannattavaa.”

Suomessa toimii UN Womenin kansallinen komitea  Suomen UN Women. Kansalliset komiteat tukevat UN Womenin työtä tiedottamalla, keräämällä varoja sen ohjelmiin kehitysmaissa ja konfliktialueilla sekä tekemällä vaikuttamistyötä tasa-arvokysymysten huomioimiseksi kehityspolitiikassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.