YK-EU –yhteistyö parantaa miljoonien ihmisten elämää

YK:n Brysselin-toimisto korostaa Euroopan unionin kanssa tehdyn yhteistyön tuloksia vuotuisessa raportissaan.

Euroopan Unionin ja Yhdistyneiden Kansakuntien välinen kumppanuus vaikuttaa positiivisesti kymmenien miljoonien ihmisten elämään ympäri maailman, kertoo YK:n Brysselin-yksiköiden julkaisema raportti. Nimellä ”Improving Lives” kulkeva 10. kesäkuuta julkaistu raportti on viides YK:n ja EU:n yhteisiä kriisinhallinnan, humanitäärisen avun, kestävän kehityksen sekä demokratian edistämisen hankkeita kuvaava julkaisu.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon ja Euroopan komission presidentti Jose Manuel Barroso kiittävät esipuheessa YK-EU-yhteistyön saavutuksia korostamalla, että nämä kaksi organisaatiota ovat luonnollisia kumppaneita työssä rauhan, kehityksen ja ihmisoikeuksien puolesta siksi, että ne jakavat samat arvot, tavoitteet ja huolenaiheet keskeisiin globaaleihin haasteisiin liittyen.  

Yhteistyö on mahdollistanut YK:lle ja EU:lle sellaisia saavutuksia, jotka olisivat yksin toimien jääneet tavoittamatta.

Nostamalla esiin lukuisia YK-EU-yhteistyön positiivisia tuloksia raportti puhuu humanitääriseen apuun ja kestävään kehitykseen liittyvän yhteistyön syventämisen puolesta. Tällaisiin tuloksiin kuuluvat muun muassa seuraavat:

 • Luonnonkatastrofeista ja konflikteista kärsineet ihmiset yli 60 maassa hyötyivät henkiä pelastaneista hankkeista, jotka tarjosivat ruokaa, suojaa, vettä, terveydenhuoltoa, koulutusta ja turvaa.
 • Yli 150 miljoonaa neliömetriä maata siivottiin maamiinoista ja 4000 tonnia pienaseita tuhottiin.
 • Koulujen kunnostaminen tarjosi yli 100 000 lapselle mahdollisuuden palata luokkahuoneeseen ja normaalimpaan päiväjärjestykseen katastrofialueilla.
 • Yli 20 maata ja yhteisöä tuettiin luonnonkatastrofeihin varautumisessa sekä niistä selviytymisessä.
 • Miltei 14 miljoonaa ihmistä yli 50 maassa tuettiin ruokavaroin.
 • Puhdasta vettä tarjottiin ihmisille 13 maassa.
 • Yhteistyö toimi 12 maassa tukien lapsityövoiman käytön vastaista työtä ja tarjoten psykososiaalista tukea lapsille, jotka kärsivät erilaisista traumoista nykyisillä ja entisillä kriisialueilla.
 • Vaalijärjestelmää vahvistettiin 22 maassa ja 88 miljoonaa laillista ääntä annettiin 8 maassa joulukuun 2008 ja joulukuun 2009 välillä järjestetyissä vaaleissa.
 • 22 maata tuettiin köyhyyden ja ympäristökysymysten huomioimisessa kansallisissa strategioissa.
 • 11 maata tuettiin metsien hallinnan parantamisessa.
 • Noin 20 maata autettiin parantamaan kilpailukykyään kansainvälisillä markkinoilla huomioimalla kansainvälisen kaupan normit ja standardit paremmin.

Loppujen lopuksi se, miten nämä avustusohjelmat vaikuttavat ihmisten jokapäiväiseen elämään, on YK-EU -kumppanuuden ydin. Kymmenien henkilökohtaisten kertomusten avulla tämän vuoden raportti kuvailee maaohjelmien vaikutuksia nimenomaan yksilöiden elämään.

* *** *

Lisätietoja aiheesta sekä raportti kokonaisuudessaan on saatavissa osoitteessa www.unbrussels.org.